Жури

Нашето жури оценява творбата, като я разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки  дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание. Разчитаме на доказана безпристрастност и колегиална етика. Опитът ни дотук показва, че самият процес на журиране е не по-малко атрактивен от награждаването, което за нас като организатори и идеолози на конкурса е истинско удволетворение! 

juri_1
plus

Ангел Буров

Урбанист

juri_1
plus

Андрей Ходкевич

Архитект

juri_1
plus

Биляна Асенова

Архитект

juri_1
plus

Галина Милкова

Архитект

juri_1
plus

Ганчо Бакалов

Ландшафтен архитект

juri_1
plus

Григор Перчиклийски

Ландшафтен архитект

juri_1
plus

Димитър Младенов

Архитект

juri_1
plus

Елица Панайотова

Архитект

juri_1
plus

Корнелия Маторова

Ландшафтен архитект

juri_1
plus

Красимир Василев

Д-р архитект

juri_1
plus

Красимир Тодоров

Архитект

juri_1
plus

Любо Георгиев

Архитект

juri_1
plus

Радо Илиев

Архитект

juri_1
plus

Радомир Серафимов

Архитект

juri_1
plus

Светослав Станиславов

Архитект

juri_1
plus

Славин Байлов

Архитект

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!