Участвай с проект

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023“

 

Общи условия

За да участвате в конкурса е необходимо да се регистрирате и да попълните регистрационната форма в сайта. След регистрация на нов профил ще получите имейл за потвърждение.

Всеки участник може да участва с до 3 проекта във всяка от обявените за текущата година категории. За всеки проект кандидатът трябва да направи отделна регистрация чрез попълване на регистрационната форма.

В конкурса може да участвате с предложения, осъществени до 5 години назад към момента на подаването им за участие.

Студенти по архитектура/ ландшафтна архитектура имат право да участват само в категория ”Концептуални проекти”.

Всеки проект може да участва само в една от категориите по избор на подателя.

В случай, че категорията е неподходяща за определения тип сграда по преценка на журито или организаторите обектът/проектът ще бъде преместен в съответна подходяща категория.

След регистрация на вашите проекти ще получите проформа фактура, със съответните такси за участие. Таксите за ранна регистрация са преференциални. Всеки участник може да участва с неограничен брой проекти (до 3бр.вкатегория) като заплаща такса само за 3 проекта.

Повече информация може да намерите в секциите СРОКОВЕ и ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ.

Регистрацията включва: Създаване на профил на участник, попълване на регистрационната форма и заплащане на съответната такса.

Вашите регистрации ще бъдат потвърждавани с имейл. Фактура оригинал ще може да бъде изтеглена от вашия профил в рамките на три работни дни след получен превод.

Не се приемат материали на твърд носител или хартия.

Проектът трябва да съдържа до 20 бр. изображения: снимки, чертежи, визуализации и текстово описание.

Графичната информация (снимки, схеми, визуализации и/или планове) трябва да бъде с високо качество. Файловете се подават във формат *.jpg, с резолюция 72 dpi и максимална големина 4 MB. Всяко изображение трябва да е на отделен файл.

Максималната широчина на изображението е 1920 рх.

Не се допускат изображения с воден знак, лога или с брандиране.

Желателно е да се подават и интериорни решения към участващите проекти в случай, че има такива. В конкурса не се допускат до участие само интериорни проекти.

Изискване към текстовата част: препоръчително е заглавието да бъде кратко и подходящо за проекта. Желателно е в описанието на проекта да присъства и името на фотографа. Не е желателно заглавието и текста да съдържат конкретни данни, като № на УПИ, парцел, скици и друга информация, съдържаща лични данни.

 

Кой може да участва?

В конкурса могат да участват дипломирани български архитекти/ландшафтни архитекти или български архитектурни фирми/фирми за ландшафтна архитектура с проекти или сгради на територията на България и чужбина.

В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми с проекти или сгради на територията на България.

В конкурса могат да участват дипломирани чуждестранни архитекти/ландшафтни архитекти или чуждестранни фирми, с проекти или сгради на територията на България или чужбина, в които водещ архитект е българин.

В конкурса могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина.

В конкурса могат да участват чуждестранни студенти с концептуални проекти за България.

В конкурса, направление Урбанизъм, ландшафтна архитктура и градска среда могат да участват български студенти с концептуални проекти за България или чужбина, категория Продукти за градска среда могат да участват дизайнери и студенти по дизайн, дизайнерски колективи и фирми производители на продукти за градска среда, ако авторът на дизайна е лице или колектив от самата фирма и фирмата притежава авторските права

В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват дипломирани  български продуктови и индустриални дизайнери, архитекти и инженери, както и студенти във всички инженерни специалности и в специалности изучаващи продуктов, индустриален дизайн и архитектура.

В категория „Елементи за градска среда“ могат да участват български фирми разработващи изделия и продукти за градска среда, чрез автора на съответния продукт.

В категория „Елементи за градска среда могат да участват и чуждестранни дипломирани продуктови и индустриални дизайнери с продукти разработени за български фирми или българския пазар.

 

Срокове за регистрация и подаване на проекти

Ранна регистрация: 18.05 - 18.07 2023г.

Стандартна регистрация: 19.07 - 18.09.2023г.

 

Такси за участие

Архитекти/ ландшафтни архитекти и архитектурни фирми :

Ранна регистрация: 135.00 лв. (18.05 - 18.07.2023г.), всеки следващ проект: 80.00 лв.

Стандартна регистрация: 195.00 лв. (19.07 - 18.09.2023г.), всеки следващ проект: 80.00 лв.

Участие на студент :

Ранно участие: 45.00 лв. (18.05 - 18.07.2023г.)

Стандартно участие: 60.00 лв. (19.07 - 18.08.2023г.)

Всеки следващ проект 20.00 лв.

*** Такса за участие се заплаща само за първите 3 регистрирани проекта

*** Всички цени са без включен ДДС

*** Всеки участник има право да подаде неограничен брой проекти ( до 3бр. в категория ), като заплаща такси само за първите 3 проекта

*** Таксата включва участие в конкурса и възможност за получаване на престижното отличие Archinova Architecture Award. *** Всички победители получават и два пропуска за официалната церемония по награждаването.

Плащането на таксата за участие за съответния брой проекти се извършва по банков път по следната банкова сметка:

Ди енд Ди консулт ЕООД

Уникредит Булбанк АД

IBAN:BG54 UNCR7000 1507 4234 27

BIC:UNCRBGSF

Основание: Плащане по проформа (номера на документа).

 

Календар на конкурса

Начало: 18.05.2023 г.

Срок за ранна регистрация: 18.05 - 18.07.2023г.

Срок за стандартна регистрация: 19.07 - 18.09.2023г.

Публикуване на подадените проекти в сайта: октомври 2023г.

Журиране първи етап: 02.10. - 18.10.2023г.

Журиране втори етап: 19.10- 30.10.2023г.

Церемония по награждаване: април 2024г.
 

На всички участници пожелаваме успех!


Екипът на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS

© 2020 Archinova All rights reserved!