Участвай с проект

„Годишни архитектурни награди ARCHINOVA 2020“ -  категории:

Реализации 

 1. Многофамилни жилищни сгради /мноофамилни жилищни сгради, жилищни комплекси/ 
 2. Еднофамилни жилищни сгради 
 3. Обществени сгради / университети, училища, детски градини, театри, кина, библиотеки, читалища, медицински центрове и болници, конферентни центрове, домове за възрастни хора и др./ 
 4. Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, Сгради със смесено предназначение. 
 5. Хотели, Ваканционни селища. Обекти за спорт, туризъм и развлечения и рекреация. 

Проекти 

    6. Многофамилни жилищни сгради 
    7. Еднофамилни жилищни сгради 
    8. Обществени сгради 
    9. Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, Сгради със смесено предназначение. 
   10. Хотели, Ваканционни селища.  Обекти за спорт, туризъм и развлечения и рекреация. 

Концептуални проекти 

   11. Концептуални проекти  /В тази категория могат да участват концептуални проекти. Участници могат да бъдат Архитекти и студенти по архитектура. Всички участващи проекти се оценяват общо без да се класифицират в категории./ 


Основни критерии за оценка на проектите и обектите:

 • иновативност на проектното решение
 • Устойчивост и вписване в околната среда
 • Функционалтност на архитектурното решение
 • Естетика

Условия:

 • Задължителни:  спазване на регламента и техническите изисквания  на конкурса; предназначението на обекта; иновативност на проектното решение; качество на детайлите; начин на представяне- аргументирано към  критериите презентиране; 
 • Препоръчителни: прилагане на иновативни технологии и решения; възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност; зелена архитектура; иновативни системи за управление на сгради и др.; цветово решение; нетрадиционен подход; креативност; оригиналност; прилагане на интериорни решения и визуализации;

Регламент:

 • Конкурсът е явен и официалният му език е български.
 • В конкурса могат да участват български архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и работещи в България или в чужбина.
 • В конкурса могат да участват чуждестранни архитекти или екипи от архитекти, дипломирани и/или работещи в България.
 • Не е задължително обектът да е реализация или да е в строеж, ако участвате в „Проекти“.
 • Всеки участник или екип-участници може да изпрати до три проекта във всяка категория.
 • Обектът или проектната разработка не е задължително да са на територията на България.
 • Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса.
 • Обектът трябва да е проектиран, съответно изпълнен не по-рано от 2015-та година. /5 години назад/
 • Представителите на журито не могат да участват със свои проекти или проекти на свързани фирми и лица.

 

© 2020 Archinova All rights reserved!