Новини

Красивата градска среда

Тази година ще бъде втората, откакто добавихме направлението „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“ в конкурса ARCHINOVA.

Направихме го, защото смятаме, че ландшафтната архитектура и урбанизма играят ключова роля в създаването на привлекателна и качествена среда за живот в българските градове и села. Те помагат за формирането на пространства, които обединяват хората и насърчават социалните връзки.
 
Една от основните функции на ландшафтната архитектура е способността й да интегрира зелени площи в градската среда.
Тези зелени пространства не само подобряват външния вид на градовете, но подобряват качеството на въздуха, който дишаме.  
Ясно е, че значението и работата на урбанистите и ландшафтните архитекти е много определяща за средата, в която живеем и не може да бъде обхваната в една тема с няколко изречения.

ARCHINOVA може да помогне да се подчертае важността на ландшафтната архитектура и урбанизма за създаването на качествена и устойчива градска среда. В създаването на жизнеспособни и привлекателни градове и селища.
 Надяваме се, че включването на направлението „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи за градска среда“ ще стимулира ландшафтните архитекти и урбанисти да развиват все по-креативни и иновативни проекти.
 
Конкурсът може да предостави възможност на ландшафтните архитекти и урбанисти да продължат да се обучават и развиват, като се състезават със своите колеги и получават обратна връзка.
 
ARCHINOVA може да бъде платформа за подкрепа на младите таланти и новите идеи в областта на ландшафтната архитектура и урбанизма. Участниците в конкурса може да разширят своята мрежа от контакти с професионалисти и експерти в областта.
 
Презентирането на добри практики и проекти в конкурса е предпоставка за тяхната популяризация и вдъхновение на други професионалисти. Смятаме, че  конкурсът може да поощри диалога и сътрудничеството между професионалистите от различни области, което е от съществено значение за успешното решаване на комплексните предизвикателства при изграждането на градската среда.
 Участието в конкурса може да помогне за подобряване на професионалния имидж и представяне на българските ландшафтни архитекти и урбанисти, както в страната, така и зад граница.
 
Бихме искали да ви поканим на награждаването на участниците в 10 годишното юбилейно издание на конкурса ARCHINOVA 2023 за да се запознаете първи с наградените проекти, за да се запознаем и забавляваме!
 
Надяваме се, това да бъде и предпоставка за по-висока бъдеща активност от страна на всички от тази общност.
 
Повече информация за посещение на церемонията на страницата на Bilet.bg!


 

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!