Специална награда 2019

Категория: Обществени сгради

Храм на Мира – Нор-Па-Де-Кале, Франция

Проектант: Simple.Architecture, арх. Александър Йончев

Информация

Тип – Международен конкурс (1во място)
Разработени фази – Идеен проект
Година – 2019

Общо описание на проекта:

Предложението за Мемориал на Мира, по повод 100 годинишнината от подписването на мирен договор след Първата световна война, има за цел да създаде едно неповторимо изживяване, едновременно физическо и лично, което въздейства на сетивата и което свързва човека с архитектурата и със светлината. Като Мемориал на Мира, неговата конструкция се завърта около едно спокойно ядро. Архаичната и безвременна форма на конуса отразява безкрайността на темата за мира. Посетителят може да влезе през един тесен процеп, който го въвежда в „коридора на пречистването“. Този коридор, потопен в полумрак, има за цел да го отдалечи от заобикалящия го свят, за да го отведе до залата на Мира: едно пространство с правилна, симетрична форма, което насочва погледа към небето. Същият този поглед, който по времето на Първата световна война се е свързвал със страха и с терора, днес символизира мира, надеждата и безкрайността. Пространството приканва посетителя да помисли над значението и над необходимостта от мир за цялостното съществуване на човечеството.

Мемориалът е композиран от два пресечени конуса. Външният конус, чийто отрязан връх сочи към небето, представлява обвивка, която разделя вътрешността на Мемориала от заобикалящия го свят. Вътрешният конус, който сочи към земята, създава втора граница, този път между „коридора на пречистването“ и залата на Мира. Един малък процеп между двете форми пропуска лека и насочена зенитална светлина в „коридора на пречистването“ и по този начин насочва посетителя към сърцето на проекта.

Конструкцията ще бъде издигната чрез 3D принтиране на бетон. Геометрията на Мемориала взима предвид тази техника, както и габаритите на принта и неговия капацитет на работа. Една стоманобетонна основа е положена на терена и е покрита с кварцови плочи. Изпринтеният бетон се захваща за нея, а накрая принтерът се изтегля с кран през зениталния отвор с диаметър 5 метра.

Иновативност на проектното решение:

Проектът залага на една от най-новите технологии на изграждане, а именно 3D принтирането на бетон. Формата на мемориала и композицията на двата конуса са съобразени изцяло с размерите и капацитета на 3D принтерите. Контрастът между новата технология и историческия контекст, около който се изгражда проекта представлява също един иновативен подход. Рядко историята е отразена със съвременни техники на строителство, вместо с типичните за периода, който представлява.

Устойчивост и вписване в околната среда:

Проектът предвижда да бъде изпълнен от местна фирма за 3D принтиране на бетон. По този начин се постига икономия на усилията и на енергията, необходими за реализацията му. Самата технология на изграждане намалява необходимостта от човешки ресурс, ограничава риска от грешки в строежа и значително скъсява сроковете за изпълнение. Целият процес е абсолютно съобразен с най-съвременните изисквания за устойчивост в проектирането, наложени във френското законодателство.

Мемориалът ще бъде изграден в паркова среда. За хармоничното му вписване в контекста помагат семплата му геометрична форма и монохромната му бетонна обвивка, която оставя ролята на цветовете в ръцете на природата, а не на човека.

Функционалност на архитектурното решение:

Тъй като целта на мемориала е да предложи едно единствено пространство за размисъл и медитация, функционалността му е очевидна. Целият проект е изграден на базата на три етапа, през които минава посетителят: от външната среда, през входа; от входа до „залата на Мира“; в самата зала на Мира. Това е и причината да се използват два конуса, вместо един.

Естетика:

Мемориалът е с абсолютно изчистена минималистична визия. Целта е да се подчертае максимално празнотата на пространството и да се остави на посетителя пълната свобода за размисъл. Бетонът и светлината са единствените два елемента наложени в тази архитектура. © 2020 Archinova All rights reserved!