Номиниран 2020

Категория: Реализации / Обществени сгради

Културен център ”Епископска Базилика”, гр. Пловдив

Проектант: Ателие DUO + ZOOM Studio, арх. К. Тодоров; Абстракта, арх. M. Крачанова; инж. К. Палазов; ланд. арх. М. Димитрова-Дуйар

Информация

Инвеститори: Фондация "Америка за България” | Община Пловдив | Министерство на културата

ПРОЕКТ ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО: ланд.арх. Мирела Димитрова-Дуйар

Площадно пространство

Решението за площадното пространство е следствие на направен урбанистичен анализ на територията, в следствие на които се подобрява качествата на физическата жизнена среда в зоната и се обогатява нейното естетико- емоционално въздействие.

Създава се приемно пространство за туристически групи. Подобрени са комуникационните връзки между територията и центъра.

Градското пространство е трансформирано давайки приоритет на пешеходното пред автомобилното движение. Паркирането заемаше централната част и беше в конфликт с пешеходните преминавания е изтеглено им към периферията на територията

Създаване ни са зелени буферни зони с цел намаляване на влиянието на булевардите.

Плавно е овладян прехода между нивата в сградата и околното пространство. Овладяна е денивелацията между двата булеварда.

Площадът плавно се изкачва като се “плъзва“ западно от павилиона с мозайки, за да оформи естествено „белведере“ над приемната част на защитното покритие. От тази си част се разкриват перспективи към Стария град, Античния театър, Сахат тепе и Главната пешеходна улица.

Между католическия храм и Епископска базилика площадното пространство плавно прелива в тераси с широк декинг които оформят малък и тих площад пред храма. Запазено е съществуващото урбанистично стълбище , като е допълнено с урбанистичен асансьор за 13 човека, даващ възможност за лесен достъп до „Епископската базилика“

В непосредствена близост до градския асансьор, на ниво площад е разположен малък търговски обект – кафене, изцяло ориентиран към площада.

В източната си част площадът плавно слиза и се влива в съществуващия терен като оформя детски кът. В тази си част пешеходното пространство прелива в богато озеленени площи, изграждайки буфер към бул. „Княгиня Мария Луиза“.

По протежение на двата булеварда са оформени зелени площи със съществуваща и нова висока растителност. В западната част, където е в непосредствена връзка със спирка на МГТ, зелените площи са комбинирани с едроплощни дървени пейки и водни ефекти за освежаване в горещите месеци.

Осветлението на площада е функция от пешеходните преминавания, като са избрани осветители със съвременен дизайн в унисон с цялостното третиране на пешеходното пространство и с архитектурата на защитното покритие на Епископската базилика. Избрани са светлоизточници с неутрално бялата светлина -4000К. Археологията е осветена с топло-бяла светлина. За да се избегне разполагането на голям брой мачти и да се оформят по-широки добре осветени площи, на три места са разположени високи мачти 8м, осветяващи по-голяма площ.

В пешеходната зона е ограничен достъпът за автомобили само за живущите и ползвателите на имотите намиращи се непосредствена близост. На площада е забранено паркирането на автомобили, като за тази цел могат а се ползват паркоместата организиране по протежение на двата булеварда.

Възстановена е съществуващата велоалея, като е направена връзка с бул. „Цар Борис III Обединител“.

ОБЩА ПЛОЩ : 8000 кв. м 

ХИПОТЕЗА ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА

арх. МИЛЕНА КРАЧАНОВА
ПРОЕКТ - КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА”

Основни линии

• Създаване на пространства вдъхновени от базиликалните, като същевременно се избягват буквалното им използване като формообразувателни.

• Използване на естествената денивелация на терена за организиране на широко обществено пространство и експониране на археологически обект „ин ситу“

• Оформяне на павилионна структура на новия площад, в която да се експонират вдигнатите от обекта и реставрирани мозайки.

• Инспириране от богатата история на терена.

• Създаване на атмосфера и осветеност изцяло съобразена с изискванията за експониране на подови мозайки. Светлинен филтър – равномерно естествено осветление за мозайките.

• Създаване на градско пространство свързващо го със съществуващата пешеходната зона, което същевременно е отворено за туристи.

• Интегриране на сградата в терена и градската среда.

• Пространство полуподземно ниво /археология/ - обединено, просторно, светла височина отговаряща на пространството.

• Иновативни технологии и „зелени“ решения 

Защитно покритие на Епископска базилика Проектът се подчинява на принципа на разграничаване от оригинала чрез прилагане на съвременни изразни и технически средства.

Голямата денивелация и близостта на транспортни връзки на две нива от запад, обуславят и формирането по естествен начин на входа към комплекса от тази страна.

Организацията на новата сграда следва принципите на античната базилика в посока от запад на изток: открит двор и археология на открито /атриум/, приемна част /притвор/, експозиционна част /наос/.

Като се използват естествените ситуационни предпоставки, се предвиждат 2 нива за експониране на мозайките от 2та строителни периода.

На полу-подземно ниво са експонирани in situ мозайките от 1-ви и 2-ри период. В приемната част, южно от атриума е оформена рецепция и сервизни помещения.

Преминавайки през една от входните врати на Базиликата се достига широко приемно пространство където започва експозиционната обиколка на сградата. От приемната площадка по стъклена пътека преминаваща южно от южния стилобат и издигната над нивото на мозайките се преминава по цялата дължина на южния кораб. Стъпките на точковите фундаменти на пътеките са изцяло в зоните с липсваща мозайка. Предвиждат се и наблюдателни уширения на знаковите места от експозицията. Интервениция в зоните на археология е сведена до минимум. В югоизточния край на сградата е оформена просторна зона, която е в непосредствена връзка с реставрационното ателие на обекта.

На това място се дава възможност за организиране на ателиета и открити уроци. Обзавеждането е преместваемо с цел мултифункционалното използване на пространството.

Над презвитерия е развита спираловидна рампа за достъп на посетителите до второ ниво. Заоблената й форма повтаря тази на абсидата и постепенно отвежда посетителите към етажа минавайки през зоната за временни и интерактивни експозиции.

На етажа са експонирани консервираните и реставрирани мозайки от 2-ри период, които са били разкрити при първоначалните археологически дейности през 80-те години на миналия век. Тук е организирана и интерактивна експозиция за деца.

Изхода от експозицията е отново през един от входовете на Базиликата. В помещенията северно от атриума е организирана зона за сувенири, специализирана литература и туристически материали. От нея се излиза от сграда в атриума на Базиликата, където продължава експозицията на открито. Намерените на място колони са възстановени на оригиналните им места на археологическо ниво.

Първото ниво е вкопано в терена от север, чийто покрив с лек наклон за повече пространство в интериора дава възможност за изграждане на публично пространство подчинено на намиращата се в съседство

Католическа катедрала, също архитектурен паметник. Покривите са използваеми озеленени. На основната сграда е предвидено екстензивно озеленяване за да се сведе поддръжката до минимум. За осветление на северния кораб на Базиликата, които е изцяло под земята са използвани “светлинни комини”.

Фасадата на сградата е от двойно U-стъкло в комбинация със  светло-пропусклива топлоизолационна вата, позволяващи ефективна топлоизолация на сградата и същевременно равномерно ниво на осветеност в експозицията с естествена светлина без отблясъци и без UV -лъчение.

Ограждащите стени имат две функции: укрепване на археологическия изкоп и носеща функция на цялата сграда и площадното пространство.

Дългите фасади са изпълнени от конструкция тип “гредо стени”, което позволява освобождаване на експозиционното пространство от конструктивни елементи.

Подовите настилки са от естествени материали : саморазливна настилка на пуцоланова основа.

Цялостното осветление е от енергоспестяващи LED светлоизотчници с CRI>90, 3000K и с индивидуален контрол на всяко осветително тяло DALI.

РЕАЛИЗАЦИЯ 2015- 2020Г.
ПЛОЩ УПИ 3100 м2
Общо РЗП 4 236 м2
Площадно пространство 8 000 м2© 2020 Archinova All rights reserved!