Номиниран 2020

Категория: Реализации / Многофамилни жилищни сгради

Жилищен комплекс “Константин и Елена”

Проектант: STARH, арх. Светослав Станиславов

Информация

Програмата на жилищен комплекс “Константин и Елена” включва изграждането на ансамбъл от две съвременни сгради осигуряващ спокойствие и комфорт характерни за крайградска зона в близост до град Варна. Локацията на комплекса е в “Св. св. Константин и Елена“, един от най-старите и богато озеленени курорти, на 500 метра от морето. През последните години част от територията на к.к. „Св. св. Константин и Елена“ се припознава за алтернативно място за целогодишно обитаване. В курортния комплекс са изградени училище, църква, спортни съоръжения, тенис кортове, детски площадки, футболно игрище, открити и закрити минерални басейни. Едно от най-важните условия за развитие на комплекса е наличието на 7 минерални извора, които нямат аналог в Европа. Те са калциево-магнезиеви, слабоминерализирани и извират на дълбочина от 2000 метра под земята с общ дебит 175 л/сек. 

Жилищният комплекс е ситуиран в тих, преобладаващо равнинен имот с минимална денивелация от северозапад към югоизток. Замислен е за постоянно обитаване в спокоен район в близост до града. Състои се от две отделни едносекционни сгради с пет надземни етажа наименувани Блок А и Блок Б. Сградите са изцяло жилищни, с по четири надземни етажа и по един терасовиден. Всички апартаменти са с благоприятно географско изложение. 

Характерно за проекта е прилагането на иновативната архитектурна концепция „къща в къща“,  при която първите два етажа от сградите са обособени като отделни къщи с независим вход от към двора. Белите ивици на фасадите маркират обема на къщите. На трети, четвърти и пети етаж са ситуирани апартаменти с различна големина в зависимост от нуждите на бъдещите клиенти. Ниската плътност на застрояване позволява да не се проектират подземни етажи, като паркирането е обезпечено по периферията на имота, така че да остане достатъчно място за дворове, градина и зеленина. Дизайнът на сградите следва функцията, подчертавайки отделните зони във фасадата чрез белите ивици. Вертикалите от алуминиеви рамки с дървесен декор дават характерен завършващ щрих на сградите.

Година на проектиране: 2018

Година на реализация: 2020

Местоположение: к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ 

РЗП: 5 500 кв. м.

 

The program of the “Constantine and Helena” residential complex consists of an ensemble of two contemporary buildings, aiming to provide tranquility and comfort typical for a suburban area close to the city of Varna. The complex is located in “Sts. Constantine and Helena” resort – one of the oldest and richly landscaped resorts, 500 meters away from the sea. Over the last few years, part of the territory of “Sts. Constantine and Helena” resort is recognized as an alternative place for year-round living. Additionally, one can find a range of utilities, such as a school, children's playgrounds, football courts, outdoor and indoor mineral water pools. One of the most important conditions for the development of the complex is the presence of 7 mineral-water springs having no analog in Europe. They are of the calcium-magnesium kind, with a low level of mineralization and spring at a depth of 2,000 meters underground with a total flow rate of 175 l/sec.

The residential complex is situated in a quiet, mostly flat plot, with a minimum level change from the South-West towards the South-East. It is designed for permanent living in a calm area in close proximity to the city. It consists of two separate single-sectioned buildings with five above-ground levels named Block A and Block B. Each of the two buildings is entirely residential with four above-ground floors and one terraced top floor. All apartments have a favorable geographic exposition.  

One distinguishable feature of the project is the application of the innovative architectural concept “house-in-house”, where the first two levels of the buildings are set up as separate houses with independent entrances from the courtyard. The white strips on the facades outline the volume of the houses. Each apartment between the third and fifth level has a different size, according to the needs of the future inhabitants. The low density of the built area eliminates the need for an underground parking level and therefore is positioned on the periphery of the plot. That leaves enough space for courtyards, a garden, and greenery. The design of the buildings follows their function, accentuating the facade’s different zones by using the white strips. The vertical elements made from aluminum frames with wooden decor give the buildings a final distinctive touch.

Project year: 2018

Realization year: 2020

Location: “Sts. Constantine & Helena” Resort

GFA: 5,500 m2© 2020 Archinova All rights reserved!