Номиниран 2020

Категория: Проекти / Многофамилни жилищни сгради

Жилищна сграда Z40

Проектант: Starh, арх. Светослав Станиславов

Информация

Z40 е жилищна сграда ситуирана в София на ул. Златовръх 40, откъдето произлиза името й. Имотът е дълбок с малко лице към улицата, със сложно градоустройственно решение. Попаднахме в ситуация да проектираме сграда с влязъл в сила работен устройствен план без идея за бъдещ проект, което усложни и ограничи работата ни и до голяма степен определи бъдещата обемно-пространствена структура и функционална схема. 

Програмата на инвеститора включваше създаване на съвременна жилищна сграда с характерен образ, максимално усвояване на площта с апартаменти, предлагащи всички удобства за едно модерно градско жилище. 

Структурата на сградата е композиция от две силно издължени осмоъгълни призми с различни размери, поставени върху паралелепипед. Изнасянето на призмите еркерно пред основата създава усещането за по-ниска сграда. 

Фасадите са решени с фиброцимент Equitone в бял цвят с характерен вертикален релеф. Прозорците са рамкирани с паспарту от алуминий в графитен цвят от външната страна и HPL с дървесен декор отвътре. Графитът създава графичен контраст със светлата фасада а дървото усещане за уют. 

 

Година на проектиране: 2019
Местоположение: гр. София, България
Разгъната застроена площ: 3365 кв. м© 2020 Archinova All rights reserved!