Победител 2020

Категория: Реализации / Еднофамилни жилищни сгради

Eclipse House

Проектант: I/O apxumekmu, Вяра Желязкова, Росица Христова, Георги Кътов, Стефан Апостолов

Информация

местоположение: София. България
проект: 2015-2016
строителство: 2016-2019
РЗП: 805 кв. м.
имот: 840 кв. м.
Тази напълно интровертна еднофамилна жилищна сграда се намира в последния парцел на желан квартал в покрайнините на София. Сложността на заложената програма не съответства на размера на имота, което определя и дървовидната структура на къщата.

Всеки един от трите етажа е различен по размер и стратегия на прикритие. Най-обширният първи етаж е подземен, но все пак естествено осветен и директно свързан с улицата и с градината. Компресираният приземен етаж е основно отворен, но скрит зад жив плет заедно с градината. Уединението и естествената осветеност на големия надземен етаж могат да се управляват прецизно чрез широкоплощни плъзгащи се панели. От улицата са видими единствено простият висящ обем от пигментиран цинк и скритият вход, докато останалата част от сложната структура остава скрита.

Вътрешните пространства са интегрирани около светлината на централния атриум и пробити чрез неочаквани пространствени връзки. Огледалното дъно на дълбокия еркер над верандата внася градината в интериора. Линеарното подземно пространство на басейна също има физическа и визуална връзка с градината, а светлият гараж e свързан с останалата част от къщата чрез пространството под стълбата, наподобяващо перископ.

Eclipse House

I/O architects
Design team: Viara Jeliazkova, Rositsa Hristova, Georgi Katov, Stefan Apostolov
Structural engineering: Neo Desk - Petar Chernev
Photography: Assen Emilov
Location: Sofia, Bulgaria
Project: 2015-2016
Construction: 2016-2019
gross floor area: 805 sq.m
plot area: 840 sq.m.


Utterly introverted, this house is located on the last plot of the desired neighborhood in the outskirts of Sofia, Bulgaria. The complexity of the program confronts the size of the site thus determining the tree structure of the house. Each of the three stories differs in both size and concealment strategy. The vastest first story is underground yet naturally lit and directly connected to the street and the garden. The compressed and mostly open ground floor together with the small garden is hidden behind the hedge. The privacy and sunlight of the large upper floor are meticulously controlled by big-scale sliding panels. Only the simple hovering pigmented zinc volume and the blind entrance are exposed to the street while the rest of the complex structure remains unrevealed. The spaces inside are integrated around the light of the central atrium and pierced by unexpected space connections. The reflective roof of the deep veranda brings back a garden view to the interior. The linear underground space of the swimming pool has visual and physical contact with the garden while the bright garage is connected to the rest of the house through an under-stair periscope space.© 2020 Archinova All rights reserved!