Специална награда 2020

Категория: Реализации - Хотели, Сгради за спорт, туризъм и рекреация

Сграда Orpheus Apartments – реставрация

Проектант: Materia Aspecta / RG Projects, арх. Веселин Русев

Информация

Plovdiv , Bulgaria   |  2018 - 2020 

Данни и описание:                                                            

Сградата се намира в центъра на Пловдив. Заема отворен ъгъл, заключен между улица “Тодор Каблешков” и “съществуваща сграда в подножието на т. нар. “Гроздовия пазар” Пловдив. Сградата има статут на паметник на културата, като контактната градоустройствената среда е наситена с присъствието на подобни по време и стилистика сгради. В непосредствена близост е до Лятно кино “ Орфей” в подножието на Сахат тепе. 

Развитие през годините:

Първоначалното 20-те години сградата е едноетажна. Стените са от плътни тухлена зидария, подова конструкция е дървен гредоред и дюшеме, дървена покривна конструкция, частичен бучардисан камък с показана в графична част ръчна обработка в цокъла на сградата: Бучардисан гранит, с вид на грубо дялан камък /обработка тип “буна”/, за зидане на цокъл в полу-подземен етаж (добит в Пловдив). Няма База данни за проектантския колектив. 

През периода на съществуването и в периода до 60-те години сградата е надстроена до триетажна и претърпява различни ремонтни дейности засягащи силует, етажност и фасадно третирана. Последвало е и пристрояване на крило към нея в югозападната част, показано в щрих (графична част ), с монолитна стоманобетонна конструкция на плочи и плътна тухла за зидове стени. 

Най-значими по обхват фасадни и интериорни намеси са проведени през 80- 90 години, при експлоатация на сградата от Жилфонд, фасадната пластика е замазана, увредени са облицовки, интериорно стените са облепени с тапети, като е и надстроена( над кота корниз ) с мансарден етаж. В тези намеси липсва всякакъв реставрационен характер с цел възстановяване, а точно обратно. Екстериорно, ъгълът е пренебрегнат композиционно при предишни намеси, предавайки на сградата архитектурна незрялост и силуетно по улица “Тодор Каблешков”. 

Консервационно-реставрационни дейности. Етапи и части:

Доказване с обемно пространствено проучване за ситуирането на външен панорамен стъклен асансьор, обслужващ по вертикала етажните нива на съществуваща жилищна сграда (паметник на културата). 
Панорамният асансьор е ситуиран югоизточно, до входа на сградата, на разстояние 3,25 м от страничната регулационна линия. Технологично ще бъде изграден с метална конструкция и фасадна спайдер система, като решението цели максимална прозрачност към фасадната пластика на екстериора както във вертикално, така и хоризонтално отношение на сградата. Ненатрапчивостта на новата структура и “прозрачен обем”, ще впише в контраст и четливост времето на настоящата намеса, с доказана функционална необходимост. В партерното пространство асансьора е свързан с ветробранно партерно комуникационно пространство с анализ и графични предварителни проучвания за ситуирането му, проектирано по гореописания начин. Извършен е предварителен фото и графичен анализ на място с оглед ценности на вътрешни интериорни пространства и със заключението, че такива липсват или са със заличени следи, след премахване на пласт от обрушени тапети. В индивидуално отношение интерес представляват оригиналните интериорни дървени врати .Проекта предвижда и тяхната реставрация.?
вътрешен ремонт и функционално преустройство:? Взети са технологичните спешни мерки и мероприятия за третирането на микро-пукнатини по стени и тавани, както и мероприятия, касаещи лошото състояние на изгнили дъски по дюшеме и ламперии под стълбищни рамена и покрив. Въз основа на направено архитектурно заснемане се прави вътрешен ремонт на етажните пространства, без конструктивна намеса. Опис на функцията по етажи:
първи жилищен етаж: в полусутеренно ниво пространството се преустройва във фоайе (рецепция-лоби) в североизточната част се обособява апартамент-студио S-1 със следните зони: кухня, бокс, дневна, спално помещение и санитарен възел: баня с тоалетна. Към фоайе се обособява санитарен възел с тоалетна и мивка, обслужваща както лоби пространството, така и дворното такова.
втори жилищен етаж: запазва се югозападната спалня, със западен излаз на тераса и североизточно се преустройва с минимална намеса.(архитектурно) апартамент А-2 със следното функционално съдържание: дневна, кухня, спалня, баня с тоалетна. Като решението запазва съществуваща салонна схема. 
трети жилищен етаж: запазва се югозападната спалня, с обособяването на санитарен възел към нея (баня с тоалетна). Салонно пространство разделя спалнята от апартамент А-3, който съдържа дневна част, спалня, кухня и санитарен възел баня с тоалетна. 
четвърти жилищен етаж: обособява се топла връзка между асансьора и салонното пространство и съществуващ санитарен възел, запазвайки в максимално чист вид югозапдната открита покривна тераса. Обособяват се две спални със самостоятелни санитарни възли с баня и тоалетна. Тази топла връзка (коридорно пространство) е с максимална прозрачност, като се предвижда отново спайдер система на монтаж нагоре и стъклена преградна стена Дорма, обединяваща двете пространства с елегантност. Направени са предварителни проучвания и оглед на място за съставяне на първоначален план за проектиране и действия, целящи адаптиране на съществуващите жилищни пространства при осъществяване на тази ремонтната дейност. 
Реставрация  на фасадите на сградата:

Фасадната пластика на елементи е в лошо състояние, като фасадните стени са обмазани с циментно-пясъчна мазилка по всички части на сградата и оригиналните пластични елементи в тази секция на сградата са заличени почти изцяло. Елементите като растери, пиластри, капители, корнизи и подпрозоречни декоративни елементи се нуждаят от възстановяване. Заложени са мероприятия по почистване и обработване на фасадните повърхности, ретуширане, като на места се налага коригиране формообразуването на пластиката, чрез изработване шаблони за теглене на пластични корнизи, възстановяване и монтиране на липсващи ?части, консервиране. При реализация на това проектно решение, предвижда използването на подходящи за целта мазилки и бои за реставрация ROFIX, с подходяща по анализи зърнометрия, като се предвижда възстановяване на (чрез откритият цвят в пласт от мазилката при оглед ) на оригиналният цвят на пластиката, основа и др. 

Действия и намеси в интериора на сградата:  

Предвижда се въстановка на оригиналната дървена дограма като детайли и цвят, както и реставриране на съществуващите металните парапети и метални решетки възстановяване на касите и крилата на съществуващите врати, дървеният парапет и стъпала по стълбище, почистване и консервиране на дървената ламперия под стълбищни рамена, възстановяване на липсващи стъпала в началото на стълбище, дървена обшивка таван, както и ново проектно решение за вътрешните подпрозоречни первази и страници в стилистична връзка с възстановената дограмата .  

Проекта за вътрешен ремонт и преустройство без конструктивна намеса залага идеята за експониране на съществуващите каменни външни стъпала към втори етаж, посредством стъклен под над тях, като естествено продължение към асансьорната вертикална комуникационна ос. Специфичните ниши в стени по етажите ще се запазят и експонират в интериорното решение. Този етап на проектиране в частта интериор детайлно реализира конкретика при третировки на стени и опис на дейностите на вътрешно ремонтните дейности под, тавани, както и елементите на интериорното решение в пряк аспект “време и стилистика”, в симбиозата “вън-вътре”, като действията са за четливост и адаптивната намеса с документиране на етапи от СМР. Всички операции по фасада и интериорна намеса се извършват от квалифицирани за тази цел лица за предвидените дейности. По време на тези ремонтните дейности, следва да се документират от изпълнител, възложител или проектант етапите от СМР, изработването на новата облицовка в цокъл, възстановяване на фасадна пластика и монтажа новото панорамно тяло за асансьор, както и евентуално разкритите оригинални структури и етапите на СМР при дейностите ,свързани с вътрешният ремонт и преустройство.© 2020 Archinova All rights reserved!