Специална награда 2017

Категория: Учебни и културни центрове

Аудитория „Владимир Иванов“ | УМБАЛ „Св. Марина“- гр. Варна

Проектант: STARH, арх. Светослав Станиславов

Информация

Остаряла и технически неефективна, сградата на аудитория „Владимир Иванов“ ситуирана в центъра на университетския болничен комплекс се нуждае от реконструкция и повишаване на енергоефективността ѝ. Програмата на възложителя не включва обновление на интериора на сградата.

Идеята на проекта предвижда „опаковане“ на съществуващия обем с окачена вентилируема фасада от (HPL) панели тип „Trespa‘’.

На главната фасада чрез лазерно изрязване е изписана Хипократовата клетва на български и латински език в шест редуващи се колони. Вградено LED осветление създава ефектна атмосфера. Новият минималистичен дизайн превръща сградата в акцент и начертава линията за бъдещото архитектурно развитие на болничния комплекс.© 2020 Archinova All rights reserved!