Номиниран 2020

Категория: Проекти / Еднофамилни жилищни сгради

Вила N6 – Панчарево Парк

Проектант: арх. Владимир Михов

Информация

Визуализации: Кристина Михова
Възложител: Панчарево Парк

Местоположение и общи принципи на организация
Вила N6 e проектен вариант на една от сградите за настаняване в Панчарево парк. Разположена е върху труден за овладяване терен, с наклон от порядъка на 40-50%. Главно предимство на предвиденото за застрояване петно е великолепната гледка, която се открива по посока на Панчаревското езеро и Лозен планина.

Необичайният релеф и специфичната околната среда налагат прилагането на решение с „обърната” комуникационна схема - вход горе и разполагане на основните помещения от сградата в долните нива. Това открива възможност за изолиране на обитаемите пространства от обслужващия комплекса път и постигането на пълноценна пространствена и функционална връзка между дневната зона на вилата и намиращата се ниско долу, подравнена част от двора с външния басейн. Разположено в имота на сградата отклонение от основния път, води плавно надолу към нейния вход, чиято представителност се изявява в пълна степен при неговото доближаване.

Функционалност 
Поради голямата денивелация на терена и разширената строителна програма, сградата е решена в четири, функционално обособени нива, всяко от които е осигурено със самостоятелен достъп отвън. Вътрешната връзка между етажите се осъществява от стълба и асансьор.

Най-горното (входно) ниво е в директна връзка с покритата посредством пергола зона на външния паркинг. Тук са разположени гаражите, входното фоайе и предназначена за посрещането на външни посетители приемна.

Долното ниво (-3.60) е заето от спални помещения, неголям кабинет за индивидуална работа и фитнес. Това е етажът, който е изолиран от терена в най-висока степен. Изключение е направено по отношение на фитнеса, имащ излаз към тераса-градина, разположена на междинно ниво на прилежащия терен. Външна стълба свързва тази градина с покритата тераса пред дневната и двора с басейна, намиращи се на долното ниво.

Основната част от следващото ниво (-7.20) се заема от дневната и трапезарията, визуално преливащи и функционално обвързани с пространствата около външния басейн, подравнената част от двора и външния кът за сядане.

Самостоятелен, изолиран от зоната с басейна вход отвън е осигурен и за кухненския блок и обслужващите помещения, разположени на същия етаж.

На най-ниско разположеното ниво (-10.80) се намират вътрешен басейн, релакс зона със сауна, масажно, технически и обслужващи помещения. Тази част от сградата има директен излаз навън, към изцяло затревено дворно пространство, чиито релеф е слабо моделиран и следва естествения си наклон.

Дворно пространство
Сградата разполага с двор от 6670 м2, по-голямата част от който е затревена и с неголеми отклонения следва типичния за това място релеф. Съхранени са боровите дървета, разположени в имота. Изкуствено подравнени са зоните пред главния вход, пред дневната и трапезарията. На повечето места, ролята на подпорни стени се изпълнява от обемите на самата сграда. Сложният характер на терена и значителната денивелация осигуряват панорамен поглед от подравнените дворни тераси около басейна и позволяват реализирането на „инфинити” ефект по неговата повърхност.

Екстериор
Особеностите, заложени в образа на вече реализираната сграда от Панчарево парк (вила Мария) са използвани и доразвити по специфичен начин в екстериора и интериора на вила N6. Композицията и разчита на диалог между обеми с изчистени линии и геометрия, добри пропорции и хармонично съчетани материали. В зоните, в които сградата взаимодейства най-активно с околната среда са положени специални усилия за визуалното преливане между вътрешните и външните пространства.

Сложността на тези взаимоотнасяния е изцяло скрита при поглед откъм обслужващата комплекса улица. В тези ракурси сградата е почти „невидима”, със силует, трудно различим от този на оградата около имота, в който е разположена.© 2020 Archinova All rights reserved!