Специална награда 2020

Категория: Проекти / Обществени сгради

Кула в Гоце Делчев

Проектант: ГИБ-2017, арх. Георги Белянов

Информация

Произхождайки от желанието на местен меценат да инициира издигането на часовникова кула в Гоце Делчев — български град, не наследил такава знакова постройка от миналото си — проектът критично разисква и развива мотива на градската кула в контекста на съвременния български град. 

Подход
Проектът изследва хронологично и стилистично цялостното наследството на тази типология в пределите на страната, разглеждайки архитектурата на най-ранните османско-вернакулярни първоизточници, навлизането на различни западни течения на няколко вълни, и настоящото разпространение на национално-носталгични и ревиталистки кули.

Едновременно с това, проектът разглежда и еволюцията във функциите на типологията, която протича паралелно, но в значима степен и независимо от стилистичните движения, и варира от първоначалното и предназначение за контрол над обществото чрез контрол върху времето, през последвалото и широко приложение за предоставяне на времето за удобството на обществото, до вторично развилите се чисто естетически и урбанистични приложения на типологията, които просъществуват и до днес.

Становище
Проектът се позовава и впоследствие развива тази разкрита пластичност във функциите и значението на кулата, надживяла времемерния си произход и придобила други, еднакво значими обществени функции като устойчив архитектурен и градоустройствен мотив, притежаващ способността да обособява обществено пространство и да допринася към лика и характера на градската среда чрез самото си физическо присъствие. 

С дизайна си, кулата в Гоце Делчев цели да бъде не просто маркер, но и катализатор за колективно градско пространство както около, така и във самата нея. Чрез пълното отваряне на пространството по цялата височина на кулата, от инертен и затворен ориентир за време тя е превърната в активна публична структура, принадлежаща на хората и свободно използвана от тях.

Тази намеса във вътрешната тъкан на сградата цели продължаването на процеса на интерпретация и еволюция на мотива за градската кула за потребностите на 21-ви век. Проектът адаптира кулата в една архитектурна намеса, която е уместна и добавя стойност към контекста на съвременния град като възлово публично пространство в Гоце Делчев, което да бъде възприето и присвоено от гражданите и посетителите му.

Дизайн
Дизайнът е извлечен от традиционната ранна триделна композиция от каменна основа, варосано дървено тяло и камбанария от открита скелетна конструкция, които са разтълкувани във фундамент от грубо излят тъмносив бетон, стоманено тяло обвито в прозрачна метална мрежа и корона от стомана и стъкло. В преследването на първичната поетика на ранните народни първообрази, дизайнът се стреми да създаде архитектурен дух отвъд времето, коренящ се в естетика която е едновременно сурова, естествена и неподправена, и в същото време ефирна и искряща.© 2020 Archinova All rights reserved!