Победител 2020

Категория: Проекти / Обществени сгради

Къща на децата

Проектант: арх. Милена Фетваджиева, арх. Христина Христова, арх. Антонина Илиева, Олег Владимиров, арх. Росица Христова

Информация

ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ
Програмата на сградата изпълва градоустройствената рамка и за да избегнем тежестта на оформящия се масив, се стремим да разбием обемите и да създадем чувството за много сгради в една. Разглеждаме сградата катo весела кутия за забавления, като „флипер”, който приканва посетителя да изследва сградата в целостта ? и да обхожда различни нейни зони. Хотелската част, разположена в контекста на озеленения покрив на сградата, се отличава със собствена логика на развитие на обемите на принципа на „паразитната архитектура“. 
Пространствената структура на различните функционални нива едновременно търси достоверна разпознаваемост на придадената им конкретна програма и отправя покана за забавление и откривателство – стълбата не е сама, а в комплект с пързалка и наднича във всички зони на обитаване, до които се докосва; нивото със залите е тържествено-симетрично като в традиционен театър, но и отворено и трансформируемо; и др.
Фасадата дава външен израз на живота вътре в сградата, понякога директен, понякога преднамерено завоалиран. 

УСТОЙЧИВОСТ И ВПИСВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА
Задачата на проекта е да се намери адекватна градска визия във визуална връзка с училищна сграда от 20-те години на миналия век и панелни блокове с квартална градина между тях. Вдъхновен от богатата програма на заданието, проектът търси и изява на тихото достойнство на всички пространства и архитектурни елементи, били те тържествени или прозаични, и я открива в историите на ежедневното обитаване. 
Зад визуално динамичната фасада стои практична конструкция, проектирана да откликва по различен и осезаем начин на спецификата на пространствата и необходимата инфраструктура по нива. Конструкцията е и първата от поредица заявки за устойчивостта на сградата, тъй като би позволила пълно освобождаване на пространствата от настоящата им функция, при възникване на бъдеща необходимост от промяна.
В сградата са заложени всички предпоставки да бъде изпълнена като устойчива, като сме следвали градоустройствени критерии по системите DGNB и LEED, които познаваме.
По покривите на хотелската част е предвидена възможност да се интегрират соларни панели и слънчеви колектори, а дъждовната вода да се събира във воден резервоар. Предвидена е възможност за ползване на инвертор и за изграждане на „интелигентна мрежа” за регулиране на енергопотреблението.
Освен енергийните мерки, сградата е проектирана да отговаря и на строителните и социо-културни изисквания за устойчивост, а именно: свободен план, организиран около стратегически разположени конструктивни елементи; достъпна среда; припознаваемост от страна на различни демографски групи; наличие на защитени веломеста; интегрирано изкуство вън и вътре; дневна светлина за работещите.
Цветовата и материална гама са извлечени от средата и интерпретирани по нов начин. Делничният контекст на периферния градски пейзаж носи хармония, единствено постижима чрез постепенна еволюция и наслагване. Взаимстването на ахроматичната му палитра с цветни акценти само в растителността и зоните за отдих и забавление, придава усещане за принадлежност и баланс на новата сграда. Отвъд палитрата фасадните материали са леки и модерни, търсено нетрадиционни за средата, но в хармоничен и вълнуващ контраст с нея, в което авторския колектив влага и желание за отреждане на отличително място в новополучения контекст на красивото и автентично училище. 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА АРХИТЕКТУРНОТО РЕШЕНИЕ
(ПРОГРАМА  + СТРУКТУРА) ? (КОНТЕКСТ + ЗАБАВЛЕНИЕ) = УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР   ?НМД+?
Централен приоритет е достъпността, следван от дневно осветление и флексабилност. Даваме възможност за обединение между отделните помещения, както и инфилтриране в коридорите и зоните за преминаване на места за релакс, срещи и игра.
С цел осигуряване на достъпност, отделните етажи са решени без разлики в нивата.Достъпната вътрешна комуникация между всички нива се осъществява посредством един асансьор за 8 пътника с размери, подходящи за хора с увреждания в количка. Осигуряваме стълбище с широки рамена и огледало и второ евакуационно и отворено към външния въздух  стълбище с уникална гледна точка към средата, окръжаваща сградата. 
Конструкцията зонира сградата симетрично и е в относителна независимост спрямо настоящото преграждане на етажите съгласно програмата на заданието. Вертикалните елементи на носещата конструкция влизат в поредица от различни взаимоотношения с елементите на интериора и графичното брандиране.
В проекта, като резултат от теренната работа с деца, както и извършения анализ и наблюдение в “Музейко” е отразена следната обратна връзка, която съвпада и с исканията на консултантите от с. Войнеговци, а именно: 

Оградата е с възможности за рисуване и катерене. Предвидени са отвори, които създават визуална връзка с двора на училището;
Трамплини и места за скачане и баланс са предвидени в местата за забавление отдих из цялата сграда;
Стена за катерене – разположена е на кота 0.00 в по-малкия двор / детски площад.
Поради достъпността и обезопасеността на открития двор, препоръчваме при последващото развитие на програмата на сградата да се предвиди възможност за достъп за животни в нея на ниво партер и двор – по желание на децата от работилницата и защото действат добре на деца – аутисти; 
Предвидена е използваема покривна тераса с атрактивна програма;
Озеленяването на ниво терен е хълмисто и обикновено тревно, като в южната част на двора са разположени няколко дървета, по които има възможност за окачване на въжета и катерене.
В сутерена – кота -2.80 - са осигурени 14 самостоятелни паркоместа, в това число такива, подходящи за посетители в неравностойно положение, като е възможно при монтаж на система за двойно паркиране да се съберат 28 автомобила. В сутерена са обособени и необходими за експлоатацията на сградата технически и складови помещения. В обособена зона на сутерена с подчертана връзка към приземния озеленен двор, посредством светлинни куполи и озеленена шкарпа, са поместени пространства за работа и отдих на част от младежкия персонал, който ще отговаря за сградата.
На приземно ниво – кота 0.00 - са разположени представителното фоайе на сградата, и кафетерия с южно и западно изложение и директна връзка с озеленения двор, както и различни прилежащи обслужващи помещения. Пространството на фоайето е отворено за движение и игра около централен елемент – пързалка, свързващ фоайета и зали и придаващ допълнителен прочит на стълбата, проектирана сама по себе си като преживяване с различни погледи към прилежащите зони вътре и навън от сградата. Пространствата на партера са развити около прагматично разположените конструктивни елементи по начин, който приканва към изследване на сградата и двора, връзките между фоайе, междинен покрит двор със стена за катерене и светлинни арт инсталации.
На първи надземен етаж – кота + 4.20 - са разположени предвидените в заданието библиотека и зални пространства, разработени с възможност за серия от трансформации. Зонирането на залните пространства е препратка към класически обществени сгради с подобна функция, но проектното решение е подчертано съвременно. Залите са решени с пряка връзка към открита тераса, подходяща за приеми и почивка по време на представления.
На втори надземен етаж – кота +9.00 – е разработено офисно пространство с обслужващи помещения, решено по препоръка на журито отчасти като отворено трансформируемо коуъркинг пространство с възможност за флексбилност на част от работните места в духа на съвременната офис-култура и отчасти като обособени малки зали кабинети в пряк контакт с фасадата и с естествена вентилация. В структурно отношение, етажът на офисното пространство прави връзка между надребнения ритъм на горните етажи и уедреният на долните, което определя част от характерната визия на свободните му пространства.
На първото ниво върху покривната тераса – кота +12.50 – е развита програмата на хостела, чиито пространства са търсено живописно развити, но и в достатъчна степен неутрални, за да позволят флексибилна употреба – за отдих и сън, за работилници и забавление. Затворените обеми на пространствата на хостела влизат в сложни и вариативни взаимоотношения с различните озеленени зони за забавление, спорт и отдих на покривната тераса.
На последното ниво на сградата – кота +16.00 – са предвидени обособени хотелски стаи със собствени санитарни възли и с гледка към високите дървета в парка. Общите пространства на етажа са с уединен и спокоен характер.

Отвъд утилитарната си функция, конструкцията е замислена и във взаимодействие със зададената посока за графичния дизайн на вътрешните пространства, в търсене на своебразен мост между материалното и смисловото в архитектурата. Проектът търси изражение на положителната съзидателна енергия, осезаема в работата на Национална мрежа за децата и съмишленици, и на добавената стойност, която построяването на Къщата на децата ще донесе, както на работата на организацията, така и на града. Работното название  ?НМД+? е същевременно реверанс към това разбиране и намигване към непринуденото и улеснено детско именуване.

Достъпът до сградата е решен както следва: по ул. “Софроной Врачански” са разположени главният вход към сградата, витрина и вход към кафетерията и витрина на магазина за сувенири; от ул. “Пордим” е планиран служебен достъп и вход към подземен паркинг чрез асансьор за автомобили; при входовете на сградата са заложени стойки за велосипеди, съответно за работещи и служители, с иновативно заключване, чрез соларен панел.
Ивично озеленяване е осигурено около цялата сграда, както и по терасите – тънкопочвено и във вградени кашпи.

ОРИЕНТАЦИЯ

Входове и търговски витрини разполагаме откъм по-комуникативната улица „Софрониий Врачански“ ;
На север, към сенчестата и второстепенна като активност улица „Подрим“ разполагаме комуникациите и обслужващи помещения, за които прохладата би била благоприятна;
Кафетерията е с търсено южно и западно изложение, със слънчева градина и е отворена към квартала;
Офисните пространства се отварят избирателно на изток, юг и запад, при отчитане на спецификата и нуждите на помещенията им от естествена светлина, и разполагат със слънчева тераса;
Пространствата на хостела и хотела се отварят на изток, юг и запад и разполагат с поредица от слънчеви и хладни озеленени тераси, приютяващи различни забавления.
ЕСТЕТИКА

МАТЕРИАЛИ И ЦВЕТОВЕ
Избраните материали по фасадата са: стъклени витрини с прозрачни стъклопакети – с и без допълнително покритие от метална мрежа в бяло, фасадна система от светлопропускащ, но непрозрачен стъклопрофилит, фиброцимент в два нюанса на сивото. Материалите на фасадата са зонирани спрямо изложенията и спрямо вътрешните пространства, така че да създадат нюансирано усещане за външната среда, която понякога прониква напълно през изцяло прозрачни витрини, понякога е филтрирана през мрежи, понякога се проектира в интериора само като сенки и матова светлина, и понякога улавя слънчевите бликове на западното слънце в характерна композиция от прозоречни отвори.
В композицията инфилтрираме и цвят под формата на премерено количество акцентни метални облицовки и стъклени и текстилни финиши. Акцентният цвят е избран в комфортно визуално съседство с околността и сградата на училището.Настилките в обществените зони са шлайфан бетон, мозайка и цветен полиуретан, естествена дървесина в зоната на мултифункционалните трансформируеми зали, а в хотелската част – шлайфан бетон и мокет.
Стенните финиши включват износоустойчива акрилна боя в съответстваща на конкретните зони палитра, ламперии, интериорните витрини с от бяло прозрачно калено стъкло с цел да пропускат погледите и сенките от фасадата на сградата навътре в интериора, като уединеността, където такава е необходима, се постига със завеси.
Таванските финиши са от видим бетон, боядисан бетон и износоустойчива акрилна боя в съответстваща на конкретните зони палитра. Таваните в залните пространства са преобладаващо акустични от дървесина, а в отворените офисни пространства е предвидено окачване на единични акустични тавански пана в декоративни конфигурации.

ИНТЕРИОРЪТ на този етап е указателен, като изборът е за довършителни материали с лесна експлоатация, с натурален, лек фон, на който изпъкват отделните елементи на конструкцията и обзавеждането. Като част от интериора се предвижда и интегрирано в сградата изкуство.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Сградата е на шест нива – сутерен, три надземни, две подпокривни с КК – 15м.
Сутерен = 763м2 (осигурена е свободна ивица за корените на дървесните видове)
ЗП = 495м2 (30% плътност на застр.);  РЗП = 2283м2 (Кинт - 2,77) 
РЗП общо = 3046м2
Озеленяване  = 248,52м2 (31%)
Проектът е финалист с  трето място в архитектурен конкурс, организиран от НМД – Национална мрежа за децата, 2019 г.© 2020 Archinova All rights reserved!