Номиниран 2020

Категория: Проекти / Обществени сгради

Преустройство на бивша казарма за рекреативни цели

Проектант: „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД, арх. Иво Пантелеев, арх. Радомира Методиева

Информация

НАЦИОНАЛЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС
Урбанистично-архитектурна концепция за преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част на Ловеч за рекреативни цели, гр. Ловеч
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч, гр. Ловеч, 2019г.
Първопремиран проект, участие в национален архитектурен конкурс през 2019 г.

Градоустройствената и архитектурна концепция за развитие на терена на Казармата на Ловеч е базирана на следните 5 основни принципа

Максимално разтваряне на терена на Казармата към града и трансформирането му от преграда в достъпно и свързващо градско пространство с характер на обществен център
Създаване на изразителен образ с характер, съдържащ спомен за мястото
Прецизно изпълняване на програмата и обогатяването й с допълнителни функции и идеи
Прилагане на едноетажен сграден тип „хале“ с галерия, позволяващ разнообразие от ползвания
Осигуряване на възможност за етапно финансиране и реализация
Главната алея е диагонална и свързва двата противоположни края на парка-градина като осигурява най-пряката връзка по пешеходния маршрут от центъра на града към ЖК „Червен бряг“.  Пасажът по нейното продължение представлява и входно пространство за двата музея. Голямата поляна, използвана днес за по-мащабни събития, запазва функцията си. Като подобрение на условията за провеждане на мероприятията са предоставени сервизните помещения и обществените тоалетни.

Заложените в конкурсната програма функции са развити и допълнени с редица предложения.

Спорт – Сградата със съблекални и тренировъчни зали има трибуна към мултифункционално игрище с размери на хандбално поле. Тенис-кортовете и волейболното игрище ще бъдат покривани с пневматични конструкции през студените и дъждовни месеци. Съоръжения със свободен достъп са: фитнес на открито; скейт рампа; тенис маси; игрища за петанк и маси/терени за шах , които са дисперсно ситуирани в парка.

Култура - Културната програма предлага занимания за всички възрасти, разпределени по теми в различни части на парка. Нейни основни елементи са Музеят на военното дело, авиацията и космонавтиката и Историческият музей. Кафе-театърът предлага пространство за спектакли, за куклен театър, репетиции и други разнообразни културни събития в по-неформална обстановка. Младежки център с мултифункционални зали и ателиета предлага пространство за работилници, кръжоци и клубове по интереси. В близост до Младежкия център е Клубът за възрастни хора със столова (зала за танци) и кафе тераса. Съвременните тенденции на социалните услуги предполагат съвместяване на дейността на социалните проекти за различните възрастови групи.

Рекреация - Event center / Център за събития за празнични събития намира продължението си в парка, което отваря прекрасна възможност за градински партита през лятото. Обслужването ще бъде на принципа на кетъринг в потенциална колаборация с близко разположения ресторант. 

Новите централни сгради прецизно следват основите на съществуващата централна сграда. Образът на сградите асоциира с разпространените казармените бараки от началото на 20 век. За строителството ще бъде използван като цокъл, съществуващият квадратиран камък приземния етаж. За основните зидарии могат да бъдат използвани част от демонтираните тухли като по този начин се направи символична връзка с първия градеж на казармите (с използвани тухли от разрушени турски сгради). Клинкерните облицовки също асоциират с местните строителни традиции и с първообраза. Използването на класически композиционни похвати като „безгранична“ повторяемост на носещите елементи, класически двускатни покриви и стилизирани исторически препратки ще допринасят за контекстуалното вписване в средата на новото застрояване.

Приложеният сграден тип „хале“ предоставя неограничени възможности за разнообразни ползвания и в неформална обстановка: разнообразни културни събития като изложби, пърформанси, демонстрации и представления. Мащабните срещулежащи витринни отвори позволяват на сградите да се играят ролята на свързващо звено между западната и източна страна на комплекса. Важен символичен елемент, уважаващ Духа на Мястото, е Галерията на дейците на гр. Ловеч. Дискретно присъстваща във вътрешността на свързаните източни фасади на двата музея, галерията отдава почит на заслужилите без да доминира над търсения по-неформален характер на средата.

Музеят на военното дело, авиацията и космонавтиката и Историческият музей предлагат класически експозиционни пространства плюс пространства за излагане на открито, за демонстрации и тържествени чествания.

Event Center / Център за събития предлага възможности за провеждане на тържествени и празнични мероприятия от различен тип: сватби, презентации, коктейли, балове. Залата намира продължението си в парка, което отваря прекрасна възможност за градински партита през лятото.© 2020 Archinova All rights reserved!