Победител 2020

Категория: Концептуални проекти

Хабитат Red Sands

Проектант: арх. Христо Тритаков и арх. Христо Ризов

Информация

Архитектурен експеримент с фортове от Втората световна война, целящ превръщането им в атрактивна и жива дестинация чрез изграждането на пълноценно общество локализирано в изцяло водна среда.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАДЕНОСТИ

„RED SANDS“ е част от морските отбранителни съоръжения, изградени по времето на Втората световна война с цел да защитават Лондон от вражески нападения. Фортовете са забележително за времето си инженерно постижение, което с годините е изгубило своята значимост. Чрез бъдеща архитектурна намеса, придаваща нова функция на мястото, акваторията в близост до Лондон ще се превърне в значим обществен център, както и в атрактивна зона за живеене.

НОВА ВИЗИЯ

Предложената архитектурна намеса цели да възстанови пространствените връзки между различните водни структури, като същевременно обогати тяхното утилитарно предназначение. Във всяка една от съществуващите водни кули е приложена различна обществена функция – форум, музей, административен и медицински център, зона за хранене с кухня и ресторант, научни центрове, свързани с изследването на океанските ресурси, морската биология, добивната технология и възобновяемите енергийни източници. Това е предпоставка „RED SANDS“ да се превърне в пълноценен човешки хабитат. Среда, в която всеки индивид е значима част от една малка, но пълноценна общност.

Нови пространствени рамки, допълващи празните пространства между бившите отбранитени съоръжения дават възможност за жилищно обитаване. С почит към визията на Йона Фридман за „Мобилна архитектура“, зоните за обитаване са изградени на модулен принцип с възможност за максимална гъвкавост и динамичност при разполагането им в общата жилищна рамка.

КОМУНИКАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

Даденостите на непрестанно променящата се водна среда създават затруднения в комуникацията и връзката при достигане с плавателно средство до фортовете. За целта е изградена рампа, която изменя дължината си в зависимост от водното ниво (вариращо в границите от 7 метра). Тя може да осигури достъп във всеки един момент от плаващия понтон до жилищните и обществени пространства.

Гъвкавост и динамика е заложена и в индивидуалните жилищни модули, които посредством система от въжета се приближават или отдалечават от водната повърхност.

Прилежащата акватория дава възможност и за изграждането на лаборатории изследващи биологичния и енергиен потенциал на прилежащата среда.

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

В хабитата са заложени множество възможности за движение и активни процеси, които непрестанно променят архитектурата. Основна цел е структурата да се адаптира към променящата се среда и човешките нужди. Съществуват варианти и за бъдещо разрастване, което ще превърне RED SANDS в значим воден център.© 2020 Archinova All rights reserved!