Участник 2021

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА БЕЛАЩИЦА 3

Проектант: ПАНИДЕЯ ЕООД, арх. Раймондо Флакомио

Информация

Проекта е за еднофамилна жилищна сграда с подземен гараж.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящият проект е разработен въз основа на задание от Възложителя, издадена виза за проектиране и действащите нормативи. Урегулираният поземлен имот попада в устройствена зона Жм. Кота корниз на жилищните сгради е 1000м., Пзастр ≤ 60%, Кинт ≤ 1.2, Позел. ≥ 40%. Теренът е с денивелация на север . Сградата е проектирана като свободно застрояване. Сградате е двуетажна с два сутерена. Главният подход към сградaтa е откъм северната страна. От север е проектирана автомобилна алея за достъп с място за паркиране, която води до гараж за мотори и автомобили.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ВИЗАТА:
Параметри: по Виза / по Проект:
Площ на парцела: 4377м2 / 4377м2
Плътност на застрояване /Пзастр./: 60 %
Коефициент на интензивност /Кинт/: 1,2
Етажност / Височина на сградата 3ет.: H ≤ 10.00м 2ет. H ≤ 10.00м
Необходима озеленена площ /Позел./: 40%

3. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ:
Сградата е ситуирана в северната част на парцела. Предвидени са два надземни етажа и два сутерена.

- СУТЕРЕН /кота -6,52/ ЗП=407,97
Подходът към сутерена е отвън посредством автомобилната алея през гаража. Гаражът е предвиден за 4 коли и 4 мотора. От гаража се влиза във фоайе което има достъп до партера и първият сутерен чрез стълба и достъп до горните етажи чрез пътнически асансьор. Също така, от фоайето на сутерена има достъп до още помещения, които ще бъдат използвани за складиране на багаж и за технически нужди.
- СУТЕРЕН /кота -3,67/ ЗП=197,27
Подходът към сутерена е отвън на кота дворно пространство, а също така чрез стълбата от вторият сутерен и партера. На този етаж се намират следните помещения: стая за игри, механа и спалня за гости със собствен санитарен възел.
- 1 ЕТАЖ (партер), кота 0,00. (ЗП =318,5 m²):
Стълбата, която тръгва от втори сутерен води до кота партер и втори етаж. Другият подход към партера е от задния двор през фоайе или през терасата на кухнята. На този етаж са разположени дневна с трапезария и кухня. Към кухнята има обособен склад, който има подход и откъм фоайето. До фоайето също така са разположени фитнес със сауна и кабинет. Кабинетът има връзка и с пространството на дневната чрез плъзгащи врати.
- 2 ЕТАЖ кота +3,50м. (ЗП = 281 m²):
Достъпът на това ниво е чрез стълба от фоайето на долния етаж и асансьор. Обособява се пространство /фоайе/ което е отворено към долния етаж чрез въздух. Тук се разполага релакс зоната, която има изглед на юг към градината и планината. От фоайето наляво се разполагат две детски спални всяка със собствен дрешник и обща баня. В дясно от фоайето чрез коридор има достъп до родителската спалня и спалня гости. Всяка стая е със собствен санитарен възел и дрешник. На този етаж е разположено и пералното помещение.

4. КОНСТРУКЦИИ:
Сградата ще бъде изпълнена от монолитна стоманобетонова конструкция с носещи колони, шайби и греди. Плочите са стоманобетонови, безгредови, с дебелина 20см. Сградата ще бъде с ивични фундаменти.

5. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ:
Фасадите на сградата ще бъдат облицованис HPL облицовка имитация на дърво. Шапките по бордовете на сградата ще са покрити с Еталбонд в тъмносив цвят. Таваните на козирките ще бъдат облицовани с HPL- имитация дърво. Топлоизолацията по фасадите ще бъде минерална вата. Дограмата на прозорците ще бъде алуминиева в тъмносив цвят със стъклопакет, който покрива топлотехническите изисквания. Повечето вътрешни преградни стени в сградата ще бъдат тухлени зидове съответно с 25см и 12см дебелина.

6. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Площ на УПИ: 4377 
Застроена Площ /ЗП/: 318,5 m²
Разгъната застроена площ/РЗП/ със сутерен: 1200 m²© 2020 Archinova All rights reserved!