Участник 2021

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради

КОМПЛЕКС ОТ 5 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

Проектант: ПАНИДЕЯ ЕООД, арх. Раймондо Флакомио

Информация

Настоящият проект е съвременен комплекс от 5 сгради, който съчетава комфорт, спокойна среда и комуникативна локация в близост до центъра на града. 3 от сградите (3,4 и 5) са проектирани като свободно застрояване, сграда 2 представлява две къщи на калкан (близнаци), сграда 1 е многофамилна с 4 апартамента. Сградите са двуетажни. Главният подход към сградите е откъм западната страна. Проектирана е автомобилна алея за достъп до всяка къща. Къщите близнаци са с рампи към подземните им гаражи.

СГРАДА 1:
Сграда 1 е ситуирана в северозападната част на парцела. Предвидени са по две надземни нива, един подпокривен етаж и един сутеренен етаж. Сградата е разделена на четири отделни апартамента - мезонетен тип. Всеки един от мезонетите има собствена вътрешна стълба, която извежда от основния етаж на съответния мезонет към второто му ниво:
-1 ЕТАЖ (сутерен), кота -2.65м. (ЗП =142,2 m²):
На това ниво са разположени вторите етажи на апартамент 1 и апартамент 2.
На кота -2,65м апартамент 1 има 2 спални, 1 баня, една стая за фитнес, вътрешна стълба и открита веранда.
Апартамент 2 има една спалня, баня, вътрешна стълба, гараж и веранда на кота -2,65м. Достъпът до гаража се осъществява през рампа, намираща се от северната страна на сградата. Гаражното помещение се затваря със секционна гаражна врата. Верандите и на двата апартамента са свързани със стълби с градинките на апартаментите. Пред верандите са разработени терасовидни цветни партери. От север на сградата са оформени 3 открити паркоместа и едно на рампата откъм ул. "Флора Кънева". Общо паркоместата с гаражите са 5. Под основната стълбищна клетка на сградата е разположено котелно помещение с достъп отвън.
- 1 ЕТАЖ (партер), кота +-0,00м. (ЗП = 142,2 m²):
На това ниво са разположени основните етажи на апартамент 1 и апартамент 2.
За апартамент 1 е проектирана дневна, кухня, трапезария, баня, спалня, вътрешна стълба и открита веранда на кота +-0,00.
За апартамент 2 са проектирани същите стаи, огледално на апартамент 1. Входните врати на двата апартамента са на това ниво на кота +-0,00 откъм главната стълбищна клетка. Верандите на кота +-0,00 и на двата апартамента са свързани със стълби с верандите на долното ниво на кота -2,65м.
- 2 ЕТАЖ, кота +3,15 м. (ЗП = 153,4.m²):
На този етаж са разположени апартамент 3 и 4, също мезонети. За апартамент 3 е проектирана дневна, кухня, трапезария, баня, спалня, вътрешна стълба и балкон. За апартамент 4 са същите помещения, огледални на апартамент 3. Основните входове на двата апартамента са откъм стълбищната клетка.
- ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ, кота +6,15 м (ЗП = 55,5 m²):
В подпокривният етаж са разположени по една спалня и по една баня към апартамент 3 и 4, както и вътрешните им стълби. Останалата част на това ниво са плоски покриви над долния етаж.

СГРАДА 2:
Сграда 2 е ситуирана в югозападния ъгъл на парцела. Състои се от две къщи близнаци –на калкан.
- 1 ЕТАЖ (сутерен), кота -2.65м. (ЗП = 152,3 m²):
За къща 1 на това ниво са поместени гараж, стая, баня, котелно, перално, коридор и стълбище към горните нива. За къща 2 са същите помещения, но огледално разположени.
- 1 ЕТАЖ (партер), кота +-0,00м. (ЗП = 139,1 m²):
На партера за къща 1 са разположени дневна, кухня, трапезария, wc, антре, вътрешна стълба и открита веранда на кота +-0,00. За къща 2 са проектирани същите помещения, но огледално разположени. Основният вход към двете къщи е на това ниво.
- 2 ЕТАЖ, кота +3,15 м. (ЗП = 166,2 m²):
На този етаж за къща 1 са проектирани две детски спални, една родителска спалня със собствена баня, една самостоятелна баня, гардеробно и две тераси. За къща 2 са същите помещения, огледални на къща 2.
- ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ, кота +6,15 м (ЗП = 48,3 m²):
В подпокривния етаж са разположени по една спалня и по една баня съответно към къща 1 и 2, както и вътрешните им стълби. Останалата част на това ниво са плоски покриви над долния етаж.

СГРАДА 3:
Сграда 3 е ситуирана в североизточния ъгъл на парцела. Общото ѝ РЗП с подземния етаж е 330,5m². Представлява самостоятелна жилищна сграда. Достъпът до сградата е откъм север през автомобилна алея.
- 1 ЕТАЖ (сутерен), кота -2.65м. (ЗП = 90 m²):
В сутерена на къщата са поместени гараж, стая, баня, дрешник, складово помещение, котелно, перално, коридор и стълбище към горните нива.
- 1 ЕТАЖ (партер), кота +-0,00м. (ЗП = 90 m²):
На партера са разположени дневна, кухня, трапезария, wc, антре и вътрешна стълба към другите етажи на къщата. Основният вход на къщата е на това ниво от западната страна.
- 2 ЕТАЖ, кота +3,15 м. (ЗП = 113 m²):
На този етаж са проектирани три спални със собствени бани, като две от тях са с дрешници към тях. Родителската спалня е с вграден гардероб. Всяка стая има тераса към нея. От това ниво започва втора вътрешна стълба, която извежда в подпокривния етаж. Стълбата не е разположена върху основната стълба, а до нея, както се вижда на плановете.
- ПОДПОКРИВЕН ЕТАЖ, кота +6,10 м (ЗП = 27,6 m²):
В подпокривния етаж са разположени спалня, баня и вътрешната стълба за връзка с втори етаж. Останалата част от това ниво са плоски покриви над долния етаж.
Сгради 4 и 5 са идентични със сграда 3, като разликата е, че сграда 3 е със страничен гараж от северната страна, а другите две сгради са без издаден гараж на ниво сутерен. Друга разлика е във вертикалната планировка и съответно в градинските стъпала към входовете на къщите.

4. КОНСТРУКЦИИ:
Сградите ще бъдат изпълнени от монолитна стоманобетонова конструкция с носещи колони, шайби и греди. Плочите са безгредови, с дебелина 20см. Някои от колоните ще бъдат насадени. Сградите ще бъдат с ивични фундаменти и бетонова настилка с дебелина 15см под сутерена между фундаментите.

5. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ:
Фасадите на сградите ще бъдат облицовани с материали в четири различни цвята, показани на чертежите с фасади: плоскости “Еталбонд” имитиращи дърво, плоскости „Еталбонд” в черен цвят с хоризонтално членение, плоскости „Еталбонд” в сив цвят и полимерна мазилка – бежов цвят. Топлоизолацията по фасадите ще бъде XPS и минерална вата. Дограмата на прозорците ще бъде алумиева със стъклопакет, който покрива топлотехническите изисквания. Повечето вътрешни преградни стени в сградата ще бъдат тухлени зидове съответно с 25см и 12см дебелина.

6. ПРОТИВОПОЖАРНИ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ:
Проектираните сгради са с 2 надземни етажа, един подпокривен и един подземен етаж. Кота корниз на всичките пет сгради е 7,00м. Гаражите и котелните помещения се отделят от съседните им помещения с димоуплътнени, самозатварящи се врати. Входната врата на сграда 1 е с ширина 100см и се отваря навън по посока на евакуацията.

7. ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ:
Според сметките за паркиране съгласно Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, чл.24, следва да се предвидят 10 места за паркиране: Къщи и апартаменти, общо 9 броя
9бр. + 10% за посетители = 9 + 0,9 = 9,9 паркоместа;
ОБЩО= /9,9/ ~ 10 паркоместа.
 © 2020 Archinova All rights reserved!