Победител 2019

Категория: Многофамилни жилищни сгради

K Residence

Проектант: Aрх. Светослав Станиславов, STARH

Информация

K Residence е жилищна сграда ситуирана в историческия център на град Варна, в непосредствена близост до Морската градина и Черно море. Имотът е с малка площ, разположен на тиха улица с минимална денивелация. Сградата е със сключено застрояване на калкан към източната фасада, където е предвидена реконструкция с надстрояване на къща- паметник на архитектурата. Водещо при изграждането на архитектурното решение е създаването на съвременна  жилищна сграда  със семпъл и елегантен дизайн, която се вписва ненатрапчиво в околната среда. 

Обемно пространствената структура на сградата е седем етажна със сложна ортогонална форма в резултата от градоустройствените ограничения. Разместването на отвори и плътни части по фасадите следва логиката на географското разположение на съответната фасадна стена. 
Растерът търпи развитие, което започва от северната фасада разположена на улицата, където отворите са най-малки и тесни, фасадата е плоска. Отворите на западната фасада стават по широки, появяват се малки балкони, които създават по-сложна фасадна пластика. На юг остъкляването е широко с богат приток на светлина, балконите са дълбоки с гледка към Морската градина и морето.   

Градоустройствените параметри определят терасовидните отстъпи в четвърти, шести и седми етаж. Подземния и първия етаж са предвидени за паркиране, а следващите етажи са с жилищна функция. Апартаментите са проектирани с големи, светли пространства. На втори, трети и четвърти етаж са предвидени по два апартамента на етаж с площ от 115 до 140 кв.м, а всеки от следващите три етажа представлява самостоятелен апартамент с площ от 200 до 240 кв.м. За всяко от деветте жилища е предвидено паркомясто или гараж с прилежащо складово помещение.  Инсталирани са индивидуални термопомпени системи въздух-вода, които произвеждат топла вода за отопление през зимата, студена вода за охлаждане през лятото и топла вода за бита през цялата година. 
Отоплението и охлаждането се извършва чрез подово отопление и конвектори. Подовото отопление работи на нискотемпературен режим на водата /30-35°С/ като по този начин отоплението е на излъчвателен принцип, а не на принципа на конвекцията.

Дизайнът на K Residence е минималистичен с подчертана строга елегантност. Материалите по фасадата са търсени в една плоскост без излишни детайли и орнаменти. Използвани са три материала – фасаден гранитогрес от Italgraniti-Nordic Stone, стъкло- Saint-Gobain planistar sun и алуминий- Schuco AWS 90.SI. 

Клиент : “Комфорт” ООД
Функционален тип : Жилищна сграда
Архитектура: STARH
Местоположение : България, гр.Варна
Разгъната застроена площ : 2 352 кв.м
Година на проектиране : 2015
Година на реализация   : 2018
Фотография : Диян Станчев; 3inSpirit

K Residence is a residential building situated in the historical center of the city of Varna, Bulgaria, neighboring The Sea Garden and The Black Sea. The plot is small, located on a quiet street with a minimal incline. The building is terraced to the east facade, where the attached historical building is planned to be reconstructed and rebuilt. The creation of contemporary and functional dwellings with elegant and simple design, which fit in the environment unobtrusively is the main architectural concept.

The spatial-volumetric organization of the edifice is in seven storeys with a complicated orthogonal shape which is a result from the urban planning restrictions. The shuffling of openings and solid parts on the facades is a logical result from the geographical orientation of the respective facade wall. The raster patterns develop, beginning with the north facade facing the street, where the openings are the smallest and narrowest, the facade is flat. The voids on the west facade widen, small balconies emerge, creating a more complex facade expression. Facing south, the glazing is broad with a rich light inflow, the balconies get bigger with a view towards the Sea Garden and the Black Sea.

The urban planning parameters define the terraced retreats in the fourth, sixth and seventh floor. The underground and ground levels are intended for parking, while the storeys above have residential function. The interior spaces are wide and well-lit, the second, third and fourth floors contain two apartments each, with areas from 115 to 140sqm, and each of the last three floors acts as a single apartment with areas varying from 200 to 240sqm. There is a parking place or a garage for each apartment with its own storage room. There are individual air-water heat pumps installed, providing heating, cooling and sanitary hot water during the whole year. Heating and cooling are administered by low-temperature combined floor-radiator radiant heating system. The systems are integrated in the building with the intent for bigger energy savings and sustainability.   

The design of K Residence is minimalistic with highlighted strict elegance. The facade materials are intended to be in one plane without any unnecessary details and ornaments. The building consists of three materials – facade tiles from Italgraniti-Nordic stone, glass – Saint-Gobain Planistar Sun and aluminum – Schuco AWS 90 SI.

Client: Komfort ltd.
Program: Residential building
Architectute: STARH
Location: Varna, Bulgaria
Gross floor area: 2 352sqm
Project year: 2015
Realization year: 2018
Photography: Dian Stanchev; 3inSpirit© 2020 Archinova All rights reserved!