Участник 2021

Категория: Реализации-Обществени,индустриални сгради и хотели

МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ "ФАНТАСТИКО" / FFF44

Проектант: CITYSCAPE ARCHITECTS, арх. Гергана Милушева

Информация

Магазин за хранителни стоки ФАНТАСТИКО – FFF44, гр. Банкя

Всяка човешка дейност заслужава внимание и всяко жизнено пространство, независимо колко незначително по обем или тривиално като функция ни изглежда, трябва да е обект на добрия дизайн и професионалната намесата на архитекта.

Изграждането на новия обект на Търговска верига „Фантастико“, на кръстовището на ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Иванянско шосе“ в гр. Банкя, стъпва на добрите практики изградени през годините и водещите ни екзестенциални принципи: стремеж към подобравяне на градската среда и внедряването на енергоефективни архитектурни решения, с мисъл за дълготрайния позитивен ефект на инвестицията за цялото общество.

Приложени са различни подходи за намаляване на вредното въздействие на сградата върху околната среда, за подобряване на организацията, функционалността и естетиката на среда в която се намира, за създаване на положителни емоции и възможност за приятни изживявания на клиента:

 • Търговската зала е на нивото на прилежащата главна улица - ул. „Стефан Стамболов“. Под нея, заради съществуващата денивелация на терена, отново на ниво терен, е разположен покрит обществен паркинг, с достъп от ул. „Иванянско шосе“. Това дава възможност за по-големи озеленени пространства в свободните от застрояване площи.
 • Главният вход е директно от ул. „Стефан Стамболов“ на ниво терен. В другия край на сградата е осигурен допълнителен подход, посредством пасарелка свързваща тротоара на главната улица с покрита тераса. За удобство на клиентите, достъпът от покрития паркинг е решен посредством подвижни пешеходни пътеки тип „травелатори“.
 • Разположеното под сградата паркиране е засенчено и в летния период значително намалява акумулирането на топлина, а в зимния по естествен начин осигурява сухо и проветриво място за паркиране на клиентите. Осигурени са места за 129 броя автомобила (71 покрити + 58 на открито). За електроавтомобилии са предвидени 2 места, оборудвани с бързи станции за зареждане.
 • Входната зона на магазина е оформена като малко площадно пространство. Прилежащият тротоар по целия фронт към главната улица е обновен и разширен, като е превърнат в социално място с места за сядане с вело-паркинг и озеленяване.
 • В непосредствена връзка с терсата и откритата зоната за консумация на магазина е изградена детска площадка със свободен достъп. Площадката е богато оборудвана със сертифицирани съоражения за различни възрастови групи. Запазени са съществуващите в зоната на площадката дървесни видове.
 • Входната фасада на магазина е богато остъклена, като по този начин се постига осветяването на част от помещението по естествен начин. Това остъкляване създава ефективна връзка вън-вътре и позволява плавно преливане на пространствените възприятия.
 • Всички изкуствени светлинни източници са решени посредством LED осветление, интегрирано с компютъризирана система за оптимизация.
 • Сградата е изпълнена със значително по-дебели от изискуемите топлоизолационни пакети, като същевременно са внедрени система за рекуперация и система за оползотворяване на отпадната топлина от хладилните агрегати, което значително намалява вредните парникови емисии.
 • Освен традиционно използваните термопанели и вентилируеми фасади от алуминиев композит, в този проект е интегрирна огледалната неръждаема ламарина, използвана в зоната на външното кафе, която носи усещането за по-голяма оживеност и създава интересна реалност с многобройните си отражения.
 • Сградата е максимално съобразена със спецификата на терена и околното застрояване, минимизирайки необходимостта от огромни стоманобетонни подпорни стени. Вместо тях при денивелациите е използван естествен скален материал под формата на декоративни габиони, които позволяват и вертикално озеленяване.
 • Търговската зала е висока и просторна, което подобрява ориентацията на клиента, подобрява възможностите за информираност и създава усещане за психологически комфорт.
 • Търговската зала е с добре обмислена стокова последователност, прави ходови линии и обособено зониране според продуктовата гама. Всяка зона е ясно обозначена и подчертана, което подпомага ориентацията и специфичното изживяване във всеки сектор. Всеки продукт е изложен и осветен по подходящия за него начин.
 • Сградата предлага удобен достъп за хора в неравностойно положение, за майки с детски колички, както и тоалетни за обществен достъп.
 • Конструкцията е смесена – монолитна стоманобетонова част и стоманена покривна конструкция, стъпваща върху монолитно изпълнени колони.
   

Сградата е със застоена площ 3030,8м², а разгъната застоена площ е 6931,9м².
 © 2020 Archinova All rights reserved!