Участник 2021

Категория: Реализации-Обществени,индустриални сгради и хотели

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР “SKY CITY” / РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ФАСАДА И ГЛАВЕН ВХОД /

Проектант: CITYSCAPE ARCHITECTS, арх. Гергана Милушева

Информация

Търговски център Sky City е създаден през 2006-та година. Всъщност, молът е резултат от реконструкция и преустройство на една от съществуващите сгради в бившия комплекс „Електроника“. След първата реконструкция, 14 години по-късно бе поставена задача за нова такава - ремонт и осъвременяване на фасадата на сградата.

Сгарадата е ситуирана в ж.к. Христо Смирненски, на ул. "Коста Лулчев", в предимно жилищна среда. През годините, комплексът се е превърнал в събирателно място за близките квартали с различните си търговски и развлекателни обекти. Основната цел бе да се подобри и съживи познатата вече квартална среда, новият облик на сградата трябваше да съзаде предпоставки за една нова и съвременна атмосфера на ползване от редовните си клиенти, а и за бъдещите такива.

Реконструкцията на фасадите третира изцяло фасада севрозапад и частично фасада югозапад - двете най-активни и достъпни за клиента фасади на сградата. Останалата част от сградата се обшива с LT ламарина в сив цвят. Заедно с ремонта на фасадата се залага и изграждане на нова „арка“, която ясно да подчертае и дефинира главния вход на мола, както и обособяване на входно преддверие – виндфанг. Изграждането на новия вход налага цялостен ремонт и преустройство на основните подходи към него – рампи, стълби и общественото входното пространство отпред. В обема на новата арка е заложена и тераса към съществуващия ресторант на второ ниво, която позволява още повече да се отвори входът към клиента. Новата арка е изградена от стоманена конструкция, която е обшита с бял и черен алуминиев композит тип ETALBOND.

Монтирани са нови стъклени окачени фасади при входа и на нивото на ресторанта към новата тераса. Входното преддверие е третирано с обшивка от неръждаема ламарина с огледален ефект, която създава илюзия за безкраен простор още при влизането в сградата. Съществуващата сграда разполага с една доста обемна и плътна входна фасада, което от своя страна дава възможност за експериментиране с релеф и пластика при новото фасадно решение.

Стремежът към нови динамични одежди за тъгровския център доведе до създаването на една различна и нестандартна фасадна обвивка. Запазва се напълно съществуващата фасада от термопанели, с цел да се използват тополоизолационните и защитните им свойства. Пред тях се изгражда нова стоманена конструкция, която е анкерирана към съществуващата стоманобетонна конструкция на сградата. Към стоманата е изнесена допълнителна алуминиева субконструкция, върху която се окача новата фасадна обшивка. Тя е решена със специално разработена за конкретния случай фасадна система, благодарение на успешна колаборация между проектанти, производители и изпълнители. Обвивката е съставена от модлуни обемни елементи с триъгълна форма, подредени в категоричен ритъм на редуване. Фасадните пана са обемни и „изскачат“ от равнината на съществуващата фасада в рамките на 100 до 10 см. Всеки релефен елемент е с височина от 3.17м, съставен и сглобен в заводски условия от два по-малки детайла. Паната са произведени от праховобоядисана алуминиева ламарина, като новата обшивка се състои от около 40 типови елемента и още 150 нетипови. Монтирани са общо 1000 отделни ламаринени пана, за да се постигне желаното фасадно решение. Чрез различните типове елементи се създава усещане за премерен ритъм от движение към затихване, прибиране от изпъкнала към права форма, от динамика към покой.
 © 2020 Archinova All rights reserved!