Номиниран 2021

Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради

HOUSE G – МАЛКА НИСКОЕНЕРГИЙНА ПЛАНИНСКА КЪЩА

Проектант: GREENPOINT PROJECTS LTD., арх. Петър Чордов, арх. София Коджаманова

Информация

Местоположение: с. Гълъбово, обл. Пловдив
Проект: 2019
Реализация: 2019-2021
ЗП: 85 m²
РЗП: 200 m²
Имот: 1433 m²

Проектът включва реализирането на вила, разположена в планинска местност в близост до гр. Пловдив. Особеностите на терена – сравнително стръмен, достъпен от високата част, с изглед на север и залесен в източната част на парцела, обуславят ситуирането на сградата и обемното ѝ решение. Основна цел е хармоничното вписване на сградата в средата, използването на естествената денивелация на терена и максималното взаимодействие с пейзажа и гледките.

Проектната концепция е изградена върху принципа къщата да се „отваря“ в посока север и изток към гледките и просторното дворно пространство и да е по-затворена откъм пътя за достъп за осигуряване на уединеност за ползвателите. Малката стъпка на сградата е предпочетена, за да се запази в максимална степен съществуващата растителност и релеф. Металният покрив с фалцова ламарина е основен елемент, който като S-образна обвивка оформя характерния силует на къщата. Целта е сградата визуално да се възприема като едноетажна от пътя, за да се избегне доминантност над околното пространство. От север сградата се издига във височина съгласно желанието на възложителя за оформяне на дневен тракт на горния етаж с големи остъкления и обширна тераса, от които да се откриват красиви гледки към планината.

Обемите са в резултат на функционалното изследване за удовлетворяване на изискванията на възложителя без излишни вътрешни пространства и квадратура. Прозорците са внимателно позиционирани за осигуряване на максимална осветеност и гледки. Прагматично оразмерен, дневният тракт е просторен благодарение на по-голямата височина на помещението, а при отваряне на витринните прозорци пространството визуално прелива в екстериора. Обусловено от наклонения терен и вкопаването на сградата, на долно ниво е оформена лятна кухня с широко остъкление и достъп до просторна веранда, която частично е покрита от обема на сградата.

Отличителна черта на сградата е фасадната облицовка от тесни дъски от сибирска лиственица, които поради липса на повърхностно третиране с времето ще получат характерна сива патина, което е търсен ефект във визията. За покрив и фасада внимателно са разработени детайли за изпълнение, които предвиждат ефективна топлоизолационна обвивка на сградата чрез използване на щадящи природата материали и системи. Резултатът е енергийно ефективна сграда с минимално потребление на енергия.

Използването на иглолистно дърво и естествени материали както в екстериора, така и в интериора, подчертава усещането за принадлежност към средата. Интериорът е решен в бяло, търсени са прости, екосъобразни решения.

В допълнение, формата и наклона на покрива от самото начало на проекта са конципирани за разполагане на 15 бр. фотоволтаични модула за производство на електрическа енергия, което ще направи сградата автономна в енергийно отношение. Предстои изпълнение на фотоволтаичните модули, като необходимата сградна инфраструктура е заложена в процеса на строителство.

Снимки: Boris Pophristov Photography© 2020 Archinova All rights reserved!