Номиниран 2021

Категория: Концептуални проекти

THE OFFICE

Проектант: Александър Стойчев

Информация

“THE OFFICE” е проектно предложение на идейно ниво, разработено като семестриален студентски проект в 5-ти курс. Цялостната идея представлява създаването на офис сграда, носител на съвременните тенденции и устойчива във времето със своите характеристики.

МЯСТОТО
Сградата е ситуирана на парцел между алеи 1, 2, 4 и 5 на бурно развиващия се в последните години „София Тех Парк“. Достъпът до нея на пешеходно ниво е възможен от всичките ѝ четири страни, като главният вход на сградата е предвиден откъм юг. Заложени са и две подземни нива за паркиране, както и служебен и обслужващ паркинг в югозападната част на терена. Предвиждат се богати зелени и водни пространства, съчетани със зони за спортни дейности. Идеята е вече съществуващият парк да прелее в зададения парцел като едно своеобразно продължение и да обгърне сградата.

ВИЗИЯТА
По отношение на силуета на офис сградата е търсен подход, обвързващ разиграните обеми и избора на растер за фасадата в една хомогенна структура – динамична, но и ясно структурирана. Различими са два обема – един голям и един по-малък, които се сливат в едно цяло. Общият брой надземни етажи е 6, като на всеки два етажа следва потъване и издаване. Това от своя страна, заедно с редуването на плътни бели и стъклени ивици брюстунгови зони, създава търсената илюзия, че нивата всъщност са общо 3. Издължените фасадни шпроси на окачената фасада пък са замислени да действат и като допълнителна слънцезащита.

ПРОСТРАНСТВАТА
Ритъмът, който се получава на ниво екстериор подсказва за разпределенията отвътре. Плановото решение е симбиоза от множество общи части като кантина, кафе-бар, фитнес, зали за тренировки, библиотека, медиотека и съвместни зони за работа, съчетани и със сепарирани такива. На ниво партер при главния вход на сградата е формирано фоайе-галерия, за по-голяма представителност. Минавайки през него се достига и до залата с капацитет от 315 места. От другата страна на фоайето пък е „разлят“ кафе-барът. На всяко едно ниво от сградата е преследвана идеята за достигането на максимално много количество слънчева светлина, която да пробива сградата и да достига до нейните най-вътрешни ядра.

Офис пространствата са решени като “open-space”, както и такива с кабинетна структура. На всяко едно ниво са предвидени по няколко конферентни зали с различен капацитет, като някои от тях са отделени от общите части посредством стъклени прегради с цел олекотяване на пространството и по-голяма откровеност. Предвидени са и две големи тераси в двата края на всяко едно от телата на сградата като средства за допълнителен контакт с външния свят.
 © 2020 Archinova All rights reserved!