Участник 2021

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

H HOUSE

Проектант: АБСТРАКТА АРХИТЕКТУРНО СТУДИО, арх. Елица Деянова

Информация

Информация
Проект: Еднофамилна къща
Година: 2021
Разработени фази: Идеен проект / Технически проект
Статус: В процес

Представената еднофамилна жилищна сграда се намира в гъсто застроен квартал в покрайнините на София и ще бъде дом на младо семейство с две деца, търсещи здравословен и спокоен живот извън града. Желанието на клиентите е за компактна къща, подходяща за посрещане на гости и с възможност за работа от дома.

Сградата е разположена в северния край на имота, с което е постигнат максимално голям южен двор и завет от северозападните ветрове. Естественият стръмен терен от западната страна дава гръб на къщата и усещане за сигурност и защита. Наклонът на терена, многото иглолистни дървета и предвиденото богато озеленяване по контура на имота прекъсват визуалната връзка с околните сгради, дават уединеност и намаляват прегряването в сградата. При проектирането на къщата са търсени максимално прости форми, които дават усещане за спокойствие и хармония.

Функционално сградата откликва на желанието на семейството да бъде заедно, запазвайки правото на уединение. Проектирани са преливащи пространства, в които всеки може да се отдаде на своите занимания и в същото време да има възможност за общуване с останалите. Вторият дневен кът осигурява усамотение и среда за творчески занимания и размисъл.
Стремежът на семейството да се придържа към природосъобразен начин на живот предопределя използваните средства, похвати и материали за създаване на здравословен дом. Природата е максимално приближена визуално до дома с прозорци, откриващи гледка както в хоризонтална посока, така и във вертикална към небето и короните на дърветата. Простотата на формите и пространствата осигурява отмора на ума и сетивата.

Сградата е проектирана съобразно принципите за постигане на устойчива архитектура - ситуиране адекватно на даденостите на терена и световните посоки, мерки за защита от прегряване, остъкляване съобразено с нашия климат и позиционирано съобразно естественото движение на въздуха, използване на възобновяеми енергийни източнизи – термопомпа и солари, събиране на дъждовна вода за напояване.

Устойчив е и изборът на дървени панели за всички ограждащи елементи - външните и вътрешни стени и под, които остават видими в интериора. Видимият дървен материал доказано носи редица здравословни ползи – намалява стреса, подобрява менталното и физическо здраве на обитателите, увеличава продуктивността и усещането за благосъстояние. Дървените панели, като естествен и рециклируем материал имат позитивно въздействие върху околната среда - не само отделят кислопрод при растенето си, но и секвестират въглероден двуокис за целия продължителен период на ползването им.© 2020 Archinova All rights reserved!