Победител 2021

Категория: Реализации и проекти за урбанизация-градска среда, паркове и др.

ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА УЛ.“МИХАИЛ КОЛОНИ“ И ПЛОЩАД „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“

Проектант: арх. Жулиан Начев

Информация

Архитектурния облик на проекта е разработен от екип в състав:
арх. Жулиан Начев (водещ проектант)
арх. В.Попов (консултант)
арх. К.Димов
арх. М.Петрова
арх. И.Русанова
Християн Облаков (консултант/краевед)
Милен Маринов (художник/реставратор)

Благоустрояване на междублокови пространства в гр.Варна, подзона Район „Одесос“2, включващо естетизация и модернизация на ул. “Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф“.

Проектът обхваща части от поземлени имоти, собственост на Община Варна възложени на инженеринг. Основна цел на проекта е подобряване и естетизиране на жизнената среда в район „Одесос 2”, решение на комуникационните проблеми в следните 3 зони:
• ЗОНА 1 - Реконструкция на ул. „Михаил Колони” в участъка от бул. „ Княз Борис I” до бул. „Приморски” и изграждане на велоалея
• ЗОНА 2 - Благоустрояване на пл. „Екзарх Йосиф” с предвиждане на нова паркова мебел, озеленяване и преоформяне на пространствата
• ЗОНА 3 - Реконструкция на улица „Михаил Колони”, в частта си, разположена между площад „Екзарх Йосиф” и бул. „Приморски”

Поради ограниченията в бюджета на инженеринга Зона 1 и 2 бяха предвидени с малко по-луксозни материали – клинкерни павета, бордюри и кашпи от високоякостен бял бетон, а зона 3 беше разработена в по-икономичен вариант - само с бетонови павета и двупосочна велоалея, върху съществуващото асфалтово пътно платно.

Основни акценти и предвиждания на проекта:
1. Цялата зона е разработена в цветове, материали и осветителни тела, максимално в унисон с останалата пешеходна зона на града разработена преди този проект.
2. Отвоювана е от автомобилите нова пешеходна зона (зона 1 -пред входа на училище „Св.Климент Охридски“)
3. Предвидени са 10бр. нови повдигнати пешеходни пътеки, с които се постигат:
a. По-достъпна среда -пешеходен и велосипеден достъп –изцяло на едно ниво, без слизания и качвания в кръстовищата. Еднопосочна кръгова велоалея свързваща двете двупосочни велоалеи от велопаркинга пред училището до бул.“Приморски"
b. Използване на рециклиран паваж, изваден от старите Варненски улици, собственост на община Варна
c. Подобрена безопасност на пешеходците, чрез намаляване на скоростта на автомобилният трафик в зоната (стесняване на платната и повдигане на пешеходните пътеки)
4. Дизайн без остри ръбове – в проекта са използвани основно овални и кръгли форми с цел безопасност и комфорт.
5. Решаване на проблема с повдигнатите, прорастнали над нивото на тротоара корени на дърветата. С цел пълното съхраняване на съществуващата едроразмерна растителност са специално проектирани и изработени от бетон с висока плътност овални кашпи и бордюри в един стил, които да скрият „дефекта". Кашпите са предвидени на височина подходяща и за временно сядане.
6. В зоната на площада, се очакваше да бъде открита и късноримската крепостна стена на Одесос. След проведените разкопки от археолози и оглед на комисия от НИНКН бе препоръчано и решено находките да се експонират по подходящ начин, като допълнително беше разработена частта за покриването им с бронирано стъкло и кортен стомана. Предвидена е вентилационна система, която всмуква свеж въздух от гърба на указателната табела и обдухва стъклата от вътрешната им страна за да го предпази от изпотяване през зимата
7. В зоната на площада – т.нар „Шишкова градинка“ винаги е имало чешма, която с проекта беше преместена встрани от пешеходният трафик и изцяло обновена и модернизирана под формата на чешма за питейна вода с бутони за активация на земята, в комбинация с водна атракция – малко водно огледало и завеса.
8. В зоната на площада е значително увеличено пешеходното пространство, за сметка на асфалта и бившите паркоместа. Частично върху тротоара са оформени с допълнителни бордюри и цепени гранитни павета втора употреба „джобове“ за временно спиране на автомобили необходими при посрещането и изпращане на децата от училището.
9. В зона 1 отводняването е предвидено почти незабележимо - напречно, скрито с двойни слотови отводнители. Всички шахти за подземни комуникации са покрити с кавър капаци.
10. Освен малко увеличената площ за озеленяване, се засадиха и нови 30 бр. дървета, няколко хиляди храсти и други растения и бе изградена автоматизирана поливна система.
Проекта е окончателно въведен в експлоатация през пролетта на 2021г.

 © 2020 Archinova All rights reserved!