Победител 2021

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

ОФИС СГРАДА - ТЕХ ПАРК РОЖЕН

Проектант: КОНТРАСТЕР ООД, арх. Искрен Галев

Информация

Проект за реконструкция и разширение на стара административна сграда, която е била част от текстилна фабрика, преустроена в последствие във високотехнологичен парк. Новата офис сграда включва съществуващата двуетажна административна сграда и съседните сервизни помещения на фабриката, организирани около два вътрешни двора като в резултат утроява съществуващите офис площи в комплекса. Тех парк Рожен е част от по-голяма територия със смесено предназначение, която включва и Жилищен парк Рожен 2. Целта е да се създаде градска зона, която да интегрира жилищни сгради, офиси, високотехнологични производства, отдих и спортни дейности на открито.

Офисната сграда е представителна част от индустриалния комплекс и се състои от шоурум, заседателни зали, офиси и кабинети. Сглобяема стоманена конструкция ще бъде използвана, за да се създаде високотехнологична многофункционална сграда с големи и адаптивни вътрешни пространства. Контекстът, усъвършенстваните технологии, устойчивостта и ефективността са в основата на концепцията. Устойчивото използване на енергия е една от отличителните черти на Тех парка, тъй като фотоволтаична енергийна централа ще бъде разположена на покрива на индустриалната сграда. Двойната фасада с динамична външна обвивка и автоматизацията на сградата допълнително подчертават високотехнологичния характер на дизайна. Индустриалният вид на интериора съответства на дизайна на ектрериора на сградата с видима стоманена конструкция и инсталации.© 2020 Archinova All rights reserved!