Победител 2021

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради

АПАРТАМЕНТНА СГРАДА

Проектант: КОНТРАСТЕР ООД, арх. Искрен Галев

Информация

Обектът е разположен в район Манастирски ливади, една от най-динамично урбанизираните територии в рамките на София. Контекстът предлага средно-етажно жилищно застрояване с голяма гъстота и височина в диапазон 15-20м. Сградата е многофамилна, жилищна с един подземен етаж за гаражи и седем надземни етажа. Обемно-пространственото решение е с ясно изразена пластика, отговаряща на функционалната структура и характерна за съвременния минимализъм изява на хоризонтални и вертикални конструктивни елементи. Използваните материали в екстериора, като видим бетон, елуксиран алуминий и стъкло се характеризират с висока трайност и устойчивост на стареене.

Създаденият архитектурен образ е съвременен и минималистичен, с ясна структура изявена в екстериора и безкомпромисна функционалност в интериора. Обемът е с категоричен, обобщен външен контур, оформен чрез изявяването на конструкцията и характерна пластика, подчертана от дълбоките лоджии и контрастът между плът и стъкло. Устойчивото развитие е особено актуална тема в съвременното строителството и архитектура. Проектът предлага решения с трайни материали и прецизен детайл, съчетани с икономическа целесъобразност, ниски експлоатационни разходи и многофункционалност, за да се гарантира работеща във времето сграда.© 2020 Archinova All rights reserved!