Номиниран 2021

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

Проектант: КОЛЕКТИВ NADA, арх. Антонина Тритакова, арх. Георги Събев, арх. Азалия Саргсян

Информация

Децата със специални нужди изграждат около себе си многобройно защитни стени - ментални и физически. Тези бариери играят ролята на филтър, който ограничава достъпа на външни влияния и стимули. Тези, които успеят да преодолеят бариерите, единствени могат да се докоснат до есенциалната същност.

Известни прилики могат да се наблюдават между този вид защитна реакция(филтри) и обкръжаващата обекта среда. Зоната се характеризира с няколко филтърни прегради, които трябва да се преодолеят, за да се достигне до сърцевината. Тези прегради допълват природния характер на мястото, създавайки уникалното усещане за сигурност, комфорт и баланс.

Проектът следва 3 основни насоки:
• Стабилна структура – осигурява чувство за защитеност и сигурност;
• Креативни пространства – гъвкави, осигуряват свобода;
• Филтри – като инструмент за градация между външното и вътрешното, скривалища и убежища.

Сградата служи като портал към необикновеното. Прекрачвайки арковидните врати, посетителите преминават през портала към множество възможни светове (изградени в детските умове). Самата сграда служи като декор, на фона на който тези светове имат свободата да бъдат проявени.

Специализираната сграда е разположена в югоизточната част на парцела с оглед на това да се запази максимално съществуващото озеленяване. Това позволява обособяване на дворно пространство пред сградата, което действа като събирателно и рекреационно място за игра и дейности на открито. Дворът представлява своебразен преход между забързания градски живот и света на малките, света на специалните. Зеленината служи не само като метафоричен преход, но и като бариера срещу зимните ветрове и сянка в горещите летни дни.

Във функционално отношение сградата е развита на три нива. На приземният етаж се ситуират зоните, които изискват най-лесен достъп – физио- и хидротерапия, медицински център с отделен вход, както и главното приемно пространство. На първият етаж са обособени зони с фокус – групови занимания, комуникация и интеграция. На вторият етаж и покривните тераси се помещават рекреационни зони и площадки за игра, както и административната част на центъра.

Проектът е изработен въз основа на международно конкурсно задание възложено от Фондация Карин Дом.

Застроена площ: 830 кв. м
РЗП 2110 кв. м
Обща озеленена площ 2355 кв. м© 2020 Archinova All rights reserved!