Номиниран 2021

Категория: Реализации-Обществени,индустриални сгради и хотели

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С ОФИСИ

Проектант: АСА ЕООД, проф. д-р арх. Калин Тихолов; ИЕС ПРОЕКТ-2008 ЕООД, доц. д-р арх. Елица Иванова, арх. Ради Захариев; Фотограф: арх. Георги Палов

Информация

Проект: 2017-2018г.
Строителство: 2019-2021г.

Имот: 26 289 m2
ЗП: 10 497m2
РЗП: 29 002 m2

Голямо предизвикателство е да се проектира логистична сграда, чиито външен вид да не е сходен с вида на масовите изградени складови сгради.

С идеята да се постигне различен силует и атрактивен вид на сградата е проектиран новият логистичен център с офисен етаж  разположен на бул. „Ботевградско шосе“ в гр. София. Теренът е в  непосредствена близост до терена на „Летище – София“ и е по протежение на бул. „Ботевградско шосе“. С лице 325m към булеварда, терена дава възможност за проектиране на издължена сграда с дължина  240m. Сградата е разделена на 5 блока. За да се разделят отделните  блокове не само визуално, но и чисто информативно, за фасадите са използвани цветни термопанели. Така всеки блок получава своят цвят, последствие използван като основен при разработването на интериора му. 

Сградата разполага с 5 основни входа на северната фасада, водещи към стълбищни клетки с асансьори. Главният вход с рецепцията е разположен в централната част на сградата. Като интериор главното  фоайе е проектирано в духа на останалите части и пространства на сградата, като използваните материали са същите, но основния акцента е вече червения цвят, цвета от фасадата на блока.

За да се осигури достъпа до сградата с автомобили, в рамките на  имота, по протежение на “Ботевградско шосе“ е проектирана  двупосочна улица с места на паркиране. Тази улица е свързана с основния павиран двор на юг от сградата, където се извършва товаро-разтоварната дейност на складовете разположени на първия етаж. 

Сградата е на три етажа, но има обслужващи помещения и на полунива, достъпни от междините площадки на стълбищните клетки.

Първият и вторият етаж са изцяло със складова функция. Първото ниво е под земята от север, към булеварда и на терен от юг. При проектирането е използвана съществуващата денивелация между терена и бул. „Ботевградско шосе“. Тази разлика от 3,5m значително помага да се оформят две рампи, съответно надолу към терена с едните складове и другата към новопроектирана улица на второ ниво за обслужване на складовете на разположени на втория етаж. Складовете на терена са по-големи с възможност за обслужване /товаро-разтоварна дейност/ с тежкотоварни камиони, а складовете разположени на втория етаж са с по-малки размери и зареждането им е с бусове и маломерни камиони с па-малка тонажност. За да се улесни движението на бусовете по улицата на второто ниво, в сградата е направен пробив и посредством рампа те могат да слязат отново на нивото на булеварда. 

Големите складове имат още една възможност за зареждане с бусове или маломерни камиони от север, по рампи. 
На кота -3,57 са проектирани 8 големи склада, а на кота +2,89 – 17 малки. Всички складове имат обслужващи помещения – съблекални, санитарни помещения, стая за почивка. 

Третият етаж на сградата е с офисна и обслужваща функция. Проектирани са 17 броя офиси, две заседателни зали, ресторант и фитнес за работещите в сградата.

Офисите са разположени по протежението на коридор свързващ всички блокове от единия до другия край. Така всеки получава достъп до ресторанта, залите и фитнеса проектирани в разположения на изток блок. Поради голямата дължина на сградата коридорът е 240m. За да е ясно къде се намира човек при движение по него в интериора са използвани основните цветове от фасадата на всеки от блоковете. На всеки от блоковете в коридорите са предвидени ниши с рекреационна функция. Тези уширения разчупват безкрайния коридор и му дават една нова визия и по-голям комфорт. Основният цвят на коридорите е тъмно сив, който е фон за разполагане на цветните пана от МДФ, фрезовани и боядисани, рамкирани с вертикални и хоризонтални елементи с дървесен фладер. Вратите към помещенията са също в избрания цвят, фрезовани са по начин отговарящ на декоративните пана от МДФ. Окачените тавани в коридорите са  комбинация от гипсокартон в цвят и цветни пана от МДФ. Тези пана, раздвижени във височина и подсветнати със скрито осветление спомагат за разчупването на „безкрайния“ коридор.

Проектираният ресторант е за работещите в сградата. Той разполага с 210 места.  Интериорът на ресторанта отговаря на основната концепция, като отново е използван основния цвят на съответния блок, който в случая е син. Синият цвят в комбинация с светлия фладер на дървесните плоскости, подходящото осветление, удобните мебели и богатото озеленяване правят ресторанта да изглежда уютен, комфортен, атрактивен изцяло в духа на съвременните представи за такъв вид пространство. © 2020 Archinova All rights reserved!