Участник 2021

Категория: Проекти - Обществени,индустриални сгради и хотели

НОВА СГРАДА НА ФОНДАЦИЯ “КАРИН ДОМ”

Проектант: "УРБАНО" ЕООД, арх. Диана Иванова, арх. Стефан Димитров

Информация

Проектантско бюро: “УРБАНО” ЕООД
Участници: ДИАНА ИВАНОВА – архитект, урбанист и управител
СТЕФАН ДИМИТРОВ – архитект, 3D визуализации
ЙОРДАН ТЪРСАНКОВ – архитект, консултант

Представеният проект е изработен през 2020г. във връзка с участието на "Урбано" ЕООД в международен архитектурен конкурс за идеен проект за нова сграда на фондация “Карин дом”. В конкурса участват 174 проекта от 48 страни (https://competition.karindom.org/bg/). Проектът на "Урбано" ЕООД не е сред отличените 6 конкурсни проекта.
Местоположение: гр. Варна

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на проекта:
- Хармонично и логично вписване на новата сграда в градоустройствения контекст
- Изцяло изпълнена функционална програма
- Зелена, енергонезависима и икономична устойчива сграда
- Пластичност на обемите и интензивно взаимодействие на пространствата в условията на функционалния контекст
- Баланс и взаимна обвързаност между функциите - социална, комуникационна, образователна, икономическа и естетическа
- Характерен архитектурен образ

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ на проекта:
- Площ на УПИ - 2450 m²
- Плътност=40%
- Кинт= 1
- Обща площ на сградата, предвидена с проекта - 3455 m², в т.ч.:
• площ подземно ниво - 979 m²
• площ входно ниво (терен) - 979 m²
• площ първи етаж - 740 m²
• площ втори етаж - 430 m²
• площ трети етаж - 327 m²
- Площад пред главния вход - 215 m²
- Рампа за подземен паркинг - 116 m²
- Ограда - 190 м; 47 m²
- Обща озеленена площ в имота и сградата - 2030 m², в т.ч.:
• Озеленена площ в имота (извън сградата) - 874 m²
• Озеленена детска площадка - 160 m²
• Озеленен покрив - използваеми тераси - 283 m²
• Зелен покрив със соларни панели - 558 m²
• Вътрешно озеленяване в сградата - 155 m²
- Брой места за паркиране в подземния паркинг - 21 автомобила и 10 велосипеда

При този тип обществени сгради с разширена функционалност поне 15% от общата застроена площ са стени и конструктивни елементи; минимум 20% са за вътрешносградни комуникации (коридори, стълбища, асансьори, фоайета, вестибюли и др.). За едно подземно паркомясто са необходими 35 кв.м пространство (вкл. стени, конструкция и комуникационни зони). Подземната площ, необходима за 21 паркоместа, е 735 кв.м.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на заложената функционална програма, общата брутна застроена площ (подземна и надземна), постигната с проекта, се разпределя, както следва:
 Обща площ на сградата - 3455 m², в т.ч.:
• Стени и конструктивни елементи - 520 m²;
• вътрешносградни комуникации (коридори, стълбища, асансьори, фоайета, вестибюли и др.) - 700 m²
• светли използваеми площи (с изключение на вътрешните сградни комуникации) - 2235 m²

Зададените в конкурсната програма изисквания не отчитат необходимите площи за санитарни помещения на всеки етаж; стени и конструктивни елементи (15%), вътрешни комуникации (коридори, стълбища, асансьори, фоайета, вестибюли и др.) (20%); необходимата площ за подземния паркинг, в зависимост от минимално необходимия брой места за паркиране (20-25 бр.) и др.
В този смисъл приоритетът на представения проект е да изпълнява коректно зададената програма като площи и функции, за сметка на по-голямо, но функционално необходимо пространство.

Основният подход към новата сграда е от улица „Прилеп“, който архитектурно и градоустройствено е планиран така, че да привлича и категорично да води посетителите във вътрешното пространство. В конкавното пространство пред входа е организиран малък озеленен площад, който осигурява плавен преход и хармонична връзка „вътре-вън“.

Рецепцията на новата сграда е проектирана като просторно пространство с хоризонтални и вертикални преливащи едно в друго пространства. Приемната служи и като хоризонтално и вертикално разпределително комуникационно пространство.
Транспортната връзка с подземния паркинг е през рампа с директна връзка с прилежащата улица. Подходът е в непосредствена близост до площада пред главния вход и позволява кратко спиране за изчакване. Вътрешната връзка на подземното ниво с останалата част от сградата е чрез стълби и асансьор.

Конструкцията е стоманобетонна. Стените са структурни - окачена фасада с плочи от естествен камък и стъкло, изолация от каменна вата и гипсокартон.
Предвидените материали в интериора и екстериора са в пастелни, спокойни и неутрални цветове.
Разчита се преди всичко на естественото осветление.
Пластичните начупени обеми благоприятстват пълноценно усвояване на покривите. Покривите са изцяло озеленени, оформени като използваеми тераси. Голяма част от покривите на различни нива са предназначени за инсталиране на слънчеви (соларни) панели, изцяло ориентирани на юг за максимална ефективност и постигане на енергийна независимост на сградата.
В интериорните пространства също се предвижда богато озеленяване.
Предложените проектни решения създават потенциална възможност за сертифицирането на сградата като зелена устойчива сграда.© 2020 Archinova All rights reserved!