Победител 2022

Категория: Елементи за градска среда - Продуктов дизайн

ТИПОВ СПИРКОВ НАВЕС С ОЗЕЛЕНЕН ПОКРИВ

Проектант: А И А АРХИТЕКТИ, арх. Ангел Захариев

Информация

По идея и цялостна концепция на инж. Орлин Илиев (автор на "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви", издание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)), съгласно система за Екстензивни зелени покриви на холандската фирма Nophadrain.
Архитект: арх.Ангел Захариев и арх.Юлиана Маркова, А и А Архитекти ООД
Конструктор: инж.Георги Колчаков, Бета Консулт
Ландшафтен архитект: Александра Ангелова, Ти Ейч Консултинг ООД
Избор на водозадържащ панел, частично заместващ субстрата, и на специален композитен дренаж за зелени покриви: Мирослав Минчев, ЕСХА България ООД

Проектиране на екстензивен субстрат и седумен килим: Дарий Кръстев, Инова Топ Грийн ЕООД

 

Проекта за типов спирков навес с озеленен покрив има за цел да предложи съвременен дизайн на един от най-баналните и скучни елементи на градската среда.

Целта на проекта е да се създаде типов модел на спирков-навес, който да бъде прилаган масово в градската среда. За тази цел е разработена типология от различни размери и конфигурации, конструкцията е оптимизирана с цел по-икономично изпълнение, видът на зеления покрив изисква минимална подръжка.

Ползите от зелените подкриви в градската среда са многобройни: растенията филтрират финия прах от въздуха и превръщат въглеродния диоксид в кислород; прекомерната вода, причинена от обилни валежи, се задържа и се изпуска умерено в канализационната система; поддържа по-ниска температура на околната среда. Освен това зелените покриви развиват биоразнообразието. Те предлагат скривалища и места за размножаване на птици, пчели, пеперуди и други насекоми.

Зелените покриви на спирковите навеси ще имат положителен ефект върху благосъстоянието на живущите в близост до спирките. Зеленината предлага релаксация, намалява стреса и подобрява настроението.

Основни предимства на проекта са:

1. Озеленен покрив – Автобусните спирки с озеленени покриви подобряват микроклимата в градската среда, намаляват прегряването, задържат оттичането на дъждовните води, подпомагат развитието на насекоми и прици, подобрява визуалният образ на уличната инфраструктура, промотират зелените покриви и повишават осведомеността на гражданите
2. Съвременен дизайн - Дизайнът на спирковият навес е вдъхновен от природните форми, като конструктивните елементи са стилизиран вариант на дърво и неговата корона.
3. Гъвкавост – Разработена е типология от различни размери и конфигурации позволяващи монтажът на спирката на различни локации в зависимост от даденостите на конкретното място.
4. Отворено/флуидно пространство - размиващо границата между чакащите пътници и преминаващите пешеходци, улесняващо пешеходното преминаване през спирката.
5. Лесна поддръжка - Седумните растения, които се използват на зелени покриви, са идеални за различни климатични условия. Растенията съхраняват вода в листата си, което им позволява да оцелеят добре по време на дълги периоди на суша. Ето защо покривът покрит със седуми е продукт, който изисква малко поддръжка.

Пректът предстои да бъде одобрен от Направление Архитектура и Градоустройство към Столична община и ЦГМ, и да бъде изпълнен мострен спирков навес на оживена спирка на градски транспорт в гр.София.© 2020 Archinova All rights reserved!