Участник 2022

Категория: Концептуални проекти - ландшафтна архитектура

КЪСНОРИМСКА РЕЗИДЕНЦИЯ "СКРЕТИСКА"

Проектант: Аделина Първанова

Информация

Късноримска резиденция „Скретиска“ е обект с национално значение, чието проучване стартира през 70-те години на ХХв. Разкопките започват през 1973г. и продължават две десетилетия. През 1993-1994г. обектът е възложени на проф. Венцислав Динчев.

Проектното предложение развива концепцията за единно, функционално издържано и исторически достоверно композиционно и обемно-пространствено решение на археологическия обект, придържайки се към неговите специфики и изисквания за оформяне. В хода на проектиране са спазени всички критерии за изграждане на естетически издържана среда, която да представи, по един модерен начин, градината в нейният разцвет.

Допълнителна информация можете да видите тук© 2020 Archinova All rights reserved!