Участник 2022

Категория: Ланд. архитектура-Реализации-Обекти за обществено ползване

ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА „СТАНЦИОННА ГРАДИНА”, ГР.СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН-ИНВЕСТ ООД, ланд. арх. Корнелия Маторова

Информация

Проектант: "Ландшафтен дизайн-инвест" ООД
Проектантски екип:
ланд.арх. Корнелия Маторова(водещ проектант)
арх.Сияна Янчева, арх.Георги Чернев, арх.Ива Алтънова,
инж.Румяна Велчева(конструктур)
Инвеститор: Община Стара Загора
Изпълнител: ВДХ АД
Година на проектиране: 2015г.
Фаза на проектиране: Работен проект
Година на изпълнение: 2020-2021г.
Площ: 52 928м.кв.

 

„Станционната градина” е създадена през 1898г.-1912г. на площ от 52 928 кв.м. Тя е лицето на Стара Загора, което всички ползващи ЖП транспорт хора виждат, стъпвайки на перона на ЖП гара Стара Загора.

Основната цел на настоящия проект е създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градинска среда, съобразена както с исторически натрупвания, формирали парковото пространство, така и със съвременните европейски и световни практики.
Как го постигаме – чрез реорганизация на пространството и изцяло обновяване на алейната мрежа. Проектиране на нова система от зелени площи с нова геометрия и изчистване на старите хаотично натрупани с времето случайни форми. Запазване на основните пешеходни потоци утвърдили се в годините. Запазване и вписване на съществуваща едроразмерна растителност в новопроектираната композиционна рамка. Оформеня на паркови зони наситени с разнообразни функции, ориентирани към широка възрастова група.

Реализацията на проекта постигна основната си цел, а именно да превърнем запустялата и с недобра слава градина в място наситено с разнообразни функции и развлечения, да създадем естетически издържана съвремена паркова среда, съобразена с исторически натрупвания формирали парковото пространство.

Основното предизвикателство, а именно запазването и вписването на съществуваща едроразмерна растителност в новопроектираната композиционна рамка се оказа нелека задача, но успешна. Премахнаха се единствено болни и опасни дървета, а останалите се вписаха в системата от новопроектиране зелени площи посредством оформяне на зелени обеми около тях, заложени още в проектното решение.

Новозасадената растителност допълва обемите, оформя отделните зони и е в съзвучие с цялостното композиционно решение. Редуват се открити и закрити пространства, като съществуващите едроразмерни дървета допринасят за похладата в летните месеци. За доброто развитие на растителността и зелените площи е изградена автоматизрана поливна система.

Детските площадки, площадката „Безопасност на движението“, спортното игрище се превърнаха в любимо място за деца от различни възрасти. Пространството около фонтана беше най-посещавамото място в градината през горещите летни месеци.
Атрактивното парково осветление направи градината привлекателна и за разходка през късните часове, а системата за видеонаблюдение- по безопасна. Площадните пространстява, „арт“ алеята се превъвърнаха в място за организиране на концерти, изложби на открито, конкурси и други културни събития.© 2020 Archinova All rights reserved!