Участник 2022

Категория: Ланд. архитектура-Реализации-Обекти за обществено ползване

МАСТЪРПЛАН ЗА СТЕКСПО – "МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО"

Проектант: URBANVIVA, арх. Милена Фетваджиева, урб. Деспина Кънева

Информация

Реализиран проект: ноември 2019
Авторска идея: Милена Фетваджиева, Андрей Чалъков
Възложител проект: АРМПГБ, Фондация СТЕКСПО
Изпълнител проект: URBANVIVA
Проектанти: арх. Милена Фетваджиева, урб. Деспина Кънева
Визуализации: Олег Владимиров
Плакатист: Димитър Григоров
Предпечат: Лили Йончева
Снимки*: архив на URBANVIVA, фондация СТЕКСПО, Международен Панаир Пловдив, Росина Пенчева, Яна Лозева

 

СТЕКСПО e международно търговско изложение за месодайно животновъдство, което през 2019г. се проведе на територията на Международен Панаир Пловдив върху 12 декара площ.
Форумът е провеждан през годините като професионален за животновъдния сектор, с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания от животновъди, ветеринари, търговци, ресторантьори, месопреработватели и др.
През 2019г. за първи път изложението се отвори към по-широка публика – жители и гости на града от всички възрасти.
Мащабният обхват на събитието и динамичната програма, която включваше изложба на животни, арена, лекции от международно признати експерти, забавления, зона за деца, фермерски пазар и музикална сцена, изискваше пространствена организация и планиране. През 2019г. СТЕКСПО за първи път се реализира с проект – мастърплан.

РЕФЕРЕНЦИЯ И АМБИЦИЯ
През ХVІІІ и първата половина на ХІХ в. с развитието на занаятите, фабричното производство и търговията, в България са се провеждали ежемесечни панаири из цялата страна.
Първото българско земеделско-промишлено изложение е реализирано през 1892г. в гр. Пловдив с участието на политици, инженери, градинари, архитекти и художници. Осъществено е с градоустройствен план върху 80 декара терен, с главен архитект Хайнрих Майер и е посетено от 167 922 души. Казват, че след него реално започва икономическият и културен подем на България.
Идеята на авторите е да се направи стъпка към ревитализация на този вече съществувал модел. СТЕКСПО има амбицията да възстанови смисъла на изложенията като събития, където се срещат различни публики, представят се постижения и грешки и са както мярка за индустриално и научно развитие, така и място за социални и културни преживявания.

МАСТЪР ПЛАН / ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ
Проектното решение представлява мастърплан в комбинация с експозиционен дизайн. Обхватът на изложението е 12000м2 открита площ и зала с площ 4000м2.
Пространството е структурирано около три площада. За всеки е определена тема, отговаряща на функционалното предназнчение на околните зони.
1. Първият площад е с тема "Бизнес и обмен на знание”. Там се провеждат официалните церемонии – откриване, награждаване. Той свързва арената за представяне на животни с конгресна част, където се провеждат специализирани лекции по време на цялото събитие.
2. Вторият площад е с тема "Изложба на животни и детски кът”. Рамкиран е от стационарни боксове за животни, павилиони на изложители и детска част. В центъра са разположени шатрите на животновъдните асоциации.
3. Третият площад е с тема "Храна, музика и пазар”. Организиран е около голяма шатра и свързва музикалната сцена, изложителите и фермерския пазар.
Съществено в проектното решение е разположението на зоната за животни - под козирка на северна фасада, така че да бъде осигурена сянка възможно най-дълго време през денонощието.
В плана са предвидени свободни коридори за безопасно придвижване на едрите животни, което се случва чрез построяване на временни „пътеки“ от оградни елементи. За информация: един бик е висок около 1.50м. и достига до 1000-1200кг. тегло.
В югозападния край на плана е обособено специализирано място за подготовка на животните, където говедата се мият и разресват преди да бъдат отведени до боксовете и арената. Подготвителният процес беше включен като част от атракционната програма.

ОФОРМЛЕНИЕ И МАТЕРИАЛИ
Пространственото оформление е съчетание от елементи на градски дизайн, стопански ландшафт и брандиране.
Площадите са обзаведени с преместваеми обекти - шатри, коктейлни маси, столове, отоплителни тела, огради и сглобяема трибуна. Мащабни пана, брандирани с логото на събитието, са ситуирани на ключови за визуалната ориентация места.
За акцент е използван цветен мокет, който подчертава визуално едрогабаритните елементи – арената и някои от шатрите. Пространството е декорирано с бали слама, пясък и тикви, които допълват селскостопанската визия на събитието.
Любопитен момент е изграждането на арената, на която се проведе конкурсът за най-качествен бик – рамка от дървени талпи, пълнеж от дебел слой пясък и ограда, облечена с лога. Монтажът беше реализиран от 4-ма души за 1 ден.

ПЕРСПЕКТИВА И МОДЕЛ
Планът за реализираното вече изложение е синтезиран в книжка - модел, по който да се реализират бъдещите издания на форума.
Пандемията и войната засегнаха и животновъдния сектор, поради което изложението не е провеждано в последните 2 години.
Направена е заявка, че моделът ще бъде приложен отново след овладяване на кризата и при по-добра икономическа обстановка.

* Информация за участниците - https://www.steakspo.bbab.bg/index.html
* Снимките на децата в близък план са публикувани със съгласието на родителите им.

 © 2020 Archinova All rights reserved!