Специална награда 2022

Категория: Концептуални проекти - ландшафтна архитектура

ВОД НО ?

Проектант: Анета Лазарова, Денис Камарски

Информация

Целта на проекта е да се насочи вниманието към една от най-видните личности, допринесли за развитието на град София - кметът инж. Иван Иванов, чието управление се счита за "златно десетилетие на столицата". Ние смятаме, че има нужда да се изяви историческата памет на ключови моменти в историята на София, без които животът и не би бил същият.

ВОД НО? е проект-провокация, който има цели да накара хората да се замислят за може би най-ценното от постиженията на инж. Иван Иванов, а именно достъпна питейна вода за всички. За съжаление, хората рядко оценят важните неща, докато не им бъдат отнети по някакъв начин. Чрез капсулирането на водата, искаме да отнемем, макар и преносно, достъпността на хората до нея и чрез търсенето да се достигне до преосмисляне на даденостите и същевременно интерактивно да се съхрани паметта за важните постижения свързани с тази колоритна личност.

Разполагането на капсулите на повече ключови места, предоставя възможността на повече хора да разберат за проекта и сами да го открият. А самият проект се развива по канала на река Перловска като един своеобразен маршрут, маркиращ важни моменти от дейността на инженера.

Ключовите места не са избрани случайно- те решават проблеми на средата в която живеем и правят града едно по-добро място за хората - какъвто смятаме, че е бил главният мотив през целия живот на инж. Иван Иванов.© 2020 Archinova All rights reserved!