Участник 2022

Категория: Проекти - Бизнес, администр., търг. и индустр. сгради

ВИЛНЕР ГАРАЖ

Проектант: NiMa Design, арх. Николай Марио

Информация

Производствена сграда на тунинг компанията “Вилнер”

Като функция съчетава произвотство за тунинговане на автомобили, шоурум за коли и офис за дизайнерите и администрацията.

Умишлено е търсено формообразуване с големи остъклявания (което дава модерната визия на сградата) и изпозването на материали които допринасят за по индустриален вид и същевремено помогат за усещането на отдавна съществуваща сграда, което беше и изискването на клиента.© 2020 Archinova All rights reserved!