Победител 2022

Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради и жилищни к-си

ЖИТНИЦА - ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Проектант: SKICA Studio, арх. Кристина Радева, арх. Елица Панайотова

Информация

Проектът представлява преустройство, реконструкция и модернизация на съществуваща сграда, проектирана и реализирана през 60-те години на 20-ти век, изпълнявала функцията на работническо общежитие. Възстановена е предишната функция на сградата в контекста на съвременните изисквания, потребности и търсене в сегмента на жилищни площи, съобразени със социалната, икономическа и комуникационна специфика на зоната, в която попада сградата. Съществуващата сграда има симетрична двойно Т-образна форма в план, разполага със сутерен, 10 надземни етажа и един подпокривен (11 етаж) в средното ядро.

Проектирана е на принципа „коридорен тип“ с централно комуникационно ядро, като може да бъде условно разделена на два под - обекта- Основна Сграда и Пристройка, със следните функционални зони: В основната сграда са били разположени стаите на работническото общежитие, санитарни и технически помещения. В пристройката са се помещавали столова със съответните обслужващи помещения и зала за събития. Във връзка с инвестиционното намерение на Възложителя и предвид санитарното състояние на сградата, се предвижда конструктивно укрепване с цел усилване на съществуващата конструкция по отношение на поемането на хоризонтални въздействия от земетръс.

Конструктивното укрепване е осъществено чрез добавяне на стоманобетонни рамки и стени по фасадите от изток и запад, както и във вътрешността на сградата. В сградата са разположени обществено обслужващи обекти, обслужваща зона с портиер на партерно ниво в жилищната част и апартаменти тип - едностайни, двустайни и тристайни жилища.

Обществено обслужващата зона е разположена на партерното ниво в сградата и ниво сутерен откъм ул. Житница и включва супермаркет за хранителни и промишлени стоки, заведение за бързо хранене, фитнес център, магазини. Сградата разполага с един вход за жилищната част с фоайе и портиер, достъпът, до който се осъществява посредством външна съществуваща стълба. За осигуряване на изискванията за достъпна среда е изградена нова асансьорна платформа, разположена от западната страна на стълбата. Изграден е нов подземен паркинг в южната свободна част на имота, достъпен чрез двупосочна рампа за движение на автомобили. Броят на паркоместата е 26, като 19 от тях са обособени в гаражни клетки. Осигурена е топла връзка към Сутерена на съществуващата сграда.© 2020 Archinova All rights reserved!