Победител 2022

Категория: Ланд. архитектура-Проекти-Обекти за общ. ползване

ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПЪЛНОЦЕННО ЗДРАВЕ

Проектант: THINK FORWARD, арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, Недко Николов

Информация

Обект: Градско пространство за пълноценно здраве
Година: 2022 г.
Проектанти: Think Forward - арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, диз. Недко Николов
Местоположение: гр.Бургас
Възложител: Община Бургас

„Градско пространство за пълноценно здраве“ е проект, проучващ потенциала за активиране на междублоковите пространства в гр.Бургас, България.
Контекстът на проекта в ж.к.“Братя Миладинови“ се характеризира от често срещаните и познати градоустройствени изразни средства в България - ортогонални 6 до 10-етажни жилищни блокове, заобиколени от зелени площи с периферия от едроразмерна дървесна растителност. Пространствената организация подканва към интервенции, но крие предизвикателствата на големия си мащаб - твърде всеобхватен, за да бъде повлиян от изолирани малки интервенции, същевременно изискващ значителна инвестиция при едноетапна реализация на проект.

Проектното предложение борави с бюджетни похвати, позволяващи изграждането на диви градини, паркова мебел и оборудване от готови строителни елементи, фокусирайки се върху ключовите предизвикателства на пространството и обособяването на зони и кътове, където хора от различни възрасти могат да се чувстват комфортно. Проектът обръща специално внимание на здравословния принос на всяка една от функционалните зони посредством съоръжения и инсталации за физическо, умствено и социално здраве. По този начин се акцентира върху важното послание, че предпоставките за благоденствие и здраве могат да бъдат неразделни елементи от градската среда.

Трите компонента на пълноценното здраве – физическото, умственото и социалното здраве – са разгърнати в пространствата на медитативна градина, скулптурен парк за физиотерапия и неформална зона за интеракции. Изграждайки нужната инфраструктура във всяка от тези зони, междублоковото пространство представя цялостен поглед върху възможностите за спорт, рекреация и социализиране на крачка от дома, както и обновена перспектива за значението на природата в нашето ежедневие.

 © 2020 Archinova All rights reserved!