Участник 2022

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

КЪЩА С БУНКЕР 2

Проектант: арх. Христо Тритаков, арх. Христо Ризов, арх. Марина Стоева

Информация

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Изследване на визия и формообразуване на архитектурен обект в непосредствена близост до голям воден басейн целящо хармонично възприемане на частна резиденция в прилежащата среда. Търсене на „невидимост“ на архитектурата чрез вкопаване в терена и постигане на пряка интеракция с водния елемент.

Създаване на архитектурен образ съпоставим с възприемането на съществуващия бетонов бункер от гледна точка на сушата.

Нос Шабла е най-северната точка на България. Това е емблематично място, където сред гледките със стария фар, естакадата, археологията и морския пейзаж е локализирано отбранително съоръжение от епохата на Втората световна война – бетонов военен бункер. Всички тези компоненти на средата са предпоставка за създаването на атрактивен дом, който да бъде нова хармонична част от пейзажа.

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Бункерът на юг в непосредствена близост до нос Шабла е изграден по немски образец в периода на Втората световна война. Бетоновото съоръжение е част от цялостна отбранителна система по Черноморското крайбрежие създадена да възпрепятства съветски десант по море. В хода на войната бункерът не е използван за бойни действия, но той си остава значима част от историята на региона. В търсене на нови перспективи за бетоновия военен монумент, проектът предлага интегрирането му в частна резиденция, оценявайки високо даденостите и красотата на околната среда – фарът, естакадата, морето и прилежащата плажна ивица.

С годините бункерът е запазил конструктивната си цялост и макар губейки оригиналното си военно предназначение в наши дни има възможност да бъде реновиран и използван функционално по нов начин. Във вътрешността на отбранителното съоръжение са налични две компактни стаи, достъпни посредством тесен коридор и проектирани по начин, който да осигурява добри възможности за защита при нападение.

ВИЗУАЛНИ КОНТРАСТИ

Бункерът има две лица. Наблюдаван от морето той представлява масивна бетонова стена вписана в хълмистия морски бряг. Погледът откъм сушата и отвисоко обаче разкрива почти незабележим бетонов пръстен маскиран със зеленина и камуфлаж от местни камъни.

Точно това сливане в прилежащия пейзаж е водещ принцип във формообразуването при новата архитектурна намеса, която чрез вкопаване в терена, използването на стъклени подпорни стени, озеленяване и навлизането на естествени материали в интериора създават предпоставка сградата да се възприеме като хармонично цяло в прилежащата среда.

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Проектът е съвкупност от две къщи - една разположена на сушата и друга във водата, които са обединени около съществуващия бункер, който намира нова функция като релакс зона с вътрешен басейн. Чрез премоделиране на терена се формират разнообразни пространства с атрактивни гледки към морето и прилежащата около къщата зеленина. По този начин се постига и достатъчен светлинен комфорт чрез достъп на естествена светлина вътре в жилищните помещения при положение, че те в голямата си част се намират под земята.

Достъпът до основната къща, която е разположена на сушата е посредством улица водеща до подземна зона за паркиране и главен вход в близост до входа на бункера. В жилището са налице три спални със собствени бани, коридор и обща зона с дневна, кухня и трапезария. Основните помещения са с остъкляване и гледка към фара и естакадата на н. Шабла.

В близост до основния вход се намира и подходът към разположената във водата къща, която е достъпна при преминаване през вкопан в терена тунел, който частично преминава и под вода. В жилището, разположено в акваторията, са налице следните пространства – обща дневна, кухня и трапезария, спалня и баня. През стълба има възможност да се достигне до покривна тераса на горно ниво с възможност за почивка в непосредствена близост до водата.

ИНТЕРИОР

Характерен детайл заложен в проекта е използването на стъклени преградни стени, които размиват границата вън-вътре и допълнително допринасят за сливането със средата не само в архитектурно, но и до голяма степен в интериорното отношение. Принадлежността към природата е подчертана и от употребата на естествени материали, които са основни акценти навсякъде в помещенията – дърво, камък и мулч. Те действат в комбинация с използването на множество зеленина контрастираща на фона на бетоновите стени и таванни повърхности.

Ключов акцент в дневната е стъклен прозоречен отвор, зад който могат да бъдат наблюдавани земните пластове с цел постигане на висока степен на взаимовръзка със случващото се навън. Основните зони са проектирани, така че да разкриват за наблюдение ключови за средата елементи.

Ключова роля в интериора е отредена на гледките към стария фар, естакадата и морето. Те са подчертани и допълнени с подводни гледки в къщата за гости разположена в акваторията. За нея са характерни отново максимална отвореност и взаимовръзка към външния свят, което се осъществява посредством закалено акрилно стъкло и употребата на естествени материали и зеленина. Подводното жилище разполага и с биологична система за пречистване на въздуха и отпадни води посредством стъклени тръби с микроводорасли. Те са използвани и като основен декоративен акцент във всички помещения и допринасят за усещане за принадлежност на архитектурата и обитателите ѝ към водната среда.© 2020 Archinova All rights reserved!