Победител 2022

Категория: Проекти и реализации-Реставрация,консервация,реконстр.на сгради

РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА НА УЛИЦА „СЪБОРНА“, ГР.ПЛОВДИВ

Проектант: АТЕЛИЕ ДУО ЕООД, арх. Пламена Андонова, арх. Милена Крачанова

Информация

Намесата представлява реставрация и вътрешно преустройство на жилищна сграда в художествена галерия и жилище . Къщата се намира в началото на улица „Съборна“ в резерват „Старинен Пловдив“ и е единичен архитектурно-строителен паметник от Ново време.

Сградата е построена около 1910г. като двуетажна жилищна сграда със сутерен. Представител на преходния период между възрожденската и следосвобожденската архитектура. Към ул. „Съборна“ фасадата е симетрична с вход в средата, подчертан с еркер с измазани конзоли и вълнообразен фронтон. Със своята еклектична щукатурна украса от фризове и около прозорците по южната и западната фасада „посреща“ гостите на Стария град.

Къщата е претърпяла множество преустройства и надстрояване през годините. Настоящите собственици решават да върнат предишния и блясък, като премахват всички намеси и възстановяват оригиналната планова схема. Оригиналните пруски сводове в сутерена са почистени и изявени. Сутеренът с първият и вторият етаж са преустроени в художествена галерия, където е поместена богата колекция от български автори, творили от края на 19 век до наши дни.

Запазени и реставрирани са: цялата пластика по фасадите, като са възстановени липсващи елементи и детайли по автентична технология, оригиналното стълбище, входните врати към къщата и двора. Дограмата е подменена с дървена изработена по модел от съществуващата, възстановени са дърворезбованите декорации от външната й страна. Всички интериорни решения са подчинени от съществуващите детайли (врати, решетки). Всички мебели и осветителни тела използвани в интериора са автентични, реставрирани, носещи духа на времето.© 2020 Archinova All rights reserved!