Победител 2023

Категория: Реализации - Обществени сгради

ШОУРУМ НА 4 ЕТАЖА И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

Проектант: INTEGRA CONSULT PROJECT, арх. Анета Славова, АРОГАНТ АРХИТЕКТС ООД, арх. Даниела Славова

Информация

Сградата за Шоурум на Околовръстен път олицетворява единодействие на Архитект и Възложител в най-добрия смисъл на този процес. Проектът е замислен като една интересна дестинация по градската натоварена магистрала, която с образа си да привлича посетители.

Интригата с динамичната HIGH TECH фасада, играта с метала и отразяващото стъкло, интегрирането на невероятните гледки към Витоша и София, затварянето към съседните имоти, както и простотата на гъвкавия многофункционален план, са доказателство за съвременно архитектурно решение.

Мерките срещу преослънчаване, активно работещата естествена вентилация – север/юг, добрата енергийна ефективност, високото качество и показатели на окачената фасада, събирането на дъждовните и покривни води, благоприятстват експлоатацията на една съвременна, технологична обществена и устойчива сграда.© 2020 Archinova All rights reserved!