Номиниран 2023

Категория: Проекти - Обществени сгради

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Проектант: RT CONSULT LTD., арх. Радо Тодоров, арх.Николета Балабанова

Информация

Дом за стари хора е специализирана резидентна грижа, предоставяща комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

Основният вход на сградата е от север. Обособява се приемен сектор непосредсвено до входа и рецепцията. В едно общо пространство с входното фоайе е решена зоната за срещи и посрещане на гости на потребителите, функционално обвързана с зоната за дневнте занимания. С непосредствена връзка е решен административният сектор и кабинета на медицинското лице. В северозападната част на сградата е обособен стопанският сектор.

Дневният тракт е съсредоточен в югоизточната част на сградата. Към него са включени залата за групови занимания, която да може да побере всички потребители. Тя е решена като многофункционално пространство, което може да се прегражда и разделя на по-малки зали за йога, колективни занимания за по-малки групи. Отделена е зона за фитнес и рехабилитация. Непосредствено срещу трапезарията е обособена зала за трудо-арт терапия, както и за индивидуални консултации и зона за релакс с кът за четене. Зоната за хранене е решена в северозападната част на сградата, с възможност за лесно обслужване на кухнята от север.

По продължение на коридора са разположени осем от жилищните единици за потребителите с директен излаз към обособено лично за тях външно дворно пространство. Предвидена е допълнителна стая за настаняване на потребители, които се нуждаят от медицински грижи. Краят на оста на коридора води до молитвения кът, с изход към вътрешната градина към останалите функции на открито като: фитнес, градина за трудотерапия и цветна градина.

На второ ниво, с помощта на двете вертикални комуникационни връзки – стълбищно ядро с асанасьор, се стига до по-голямата част на нощния тракт. Там са разположени дванадесет жилищни единици от типа единични и двойни стаи. В крайните части на сградата са решени четири двойни стаи от типа на боксониери, в които има всички необходими условия за самостоятелен живот. Всяка стая на потребителите е със собствен санитарен възел и възможност за свободно придвижване на трудноподвижни лица. Към сектора с жилищните единици, с функционална връзка, са решени зони – тип дневен хол, които да могат да съберат поне половината от потребителите от съответния етаж, както и кът за самостоятелно приготвяне на храна, като предпоставка за по-лесното социализиране и адаптиране на живущите към колективното ежедневие.

Фасадата е с изчистени форми. Използвани са фасадни декоративни елементи, които подчертават обемите. Използваните цветове и материали са изрично подбрани заради тяхното силно емоционално въздействие.

Съгласно изискванията на стандартите и критериите за качество на специализирана социална услуга Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания е от изключителна важност проектирането на една здравословна качествена среда за живеене, която да подпомогне ежедневните лични потребности на потребителите.© 2020 Archinova All rights reserved!