Номиниран 2023

Категория: Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради паметници на културата

РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Проектант: АРТ ПРОЕКТ ЕООД, д-р. арх. Милен Маринов

Информация

Проекта е разработен след точно заснимане от място и е представено съществуващото положение на храма и двора с фото документация и арх.заснимане.
Църквата „Св.Св.Кирил и Методий”, намираща се в, гр.Свищов е със статут на единична недвижима културна ценност с категория от „национално значение”.

Проекта предвижда следните намеси, ремонтни и реставрационни работи, както и конструктивни такива:

 •  Възстановяване на купол.
 •  Нови стоманобетонови рандбалки на кота 0.00 под ниво настилка, в наоса като подовата настилка е нова от каменни плочи.
 •  Нов стоманобетонов пояс по фасадата на ниво корниз, отделяне от каменните стени чрез изолационна мембрана.
 •  Саниране на изградени по предишен проект стоманобетонови рамки.
 •  Възстановяване , консолидиране и усилване на зидарията на тухлените арки и сводове
 •  Подбиване на основите на абсида, фасада изток и отделяне с изол.мембрана от тухлените стени.
 •  Ремонт и частично преизграждане по фасадите в местата с пукнатини.
 •  Възстановяване , ремонт и частично преизграждане на покрив.
 •  Ремонт с подмяна на компроментирани елементи на съществуваща дървена конструкция : стълби , балкон и камбанария, и консервиране с консерватор за дърво.
 • Преизграждане на полусферичен таван около купола със стоманени ребра и конструкция върху която ще се изпълни рабиц и мазилка, и се върнат демонтираните стенописи.
 •  Ремонт на метални обтегачи, изчистване и анти корозионно покритие.
 •  Претърсване на останалата съществуващата конструкция за компроментирани елементи и усилване или замяната им при нужда.


© 2020 Archinova All rights reserved!