Номиниран 2023

Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси

ЛОФТ ЖИЛИЩА "RASPBERRY HILLS"

Проектант: "Ей Си Джи" ЕООД, арх. Красимир Георгиев

Информация

Комплексът се намира в новоизграждащата се урбанизирана територия в Столицата „Малинова долина“. Стремежът в концепцията е да бъде постигнато хармония между градския начин на живот и необходимостта от простор в обитаването като живота в къща.

Формообразуването е подчинено на нормативните изисквания и улавянето на благоприятната посока на изложение – югоизток. При проектирането е взето под внимание ослънчаването на отделните обеми за постигане на еднакви топлинни печалби за всеки обект. Пасивната слънчева стратегия се постига и с естествената слънчева защита от зелените площи на покрива на сградата и озеленяването в дворовете пред всеки имот.  Сградните обеми са максимално компактни с цел елиминиране на появата на  термомостове, което от своя страна минимизира топлинните загуби. 

Обектът се състои от две сгради високо и ниско тяло, обединени с общ сутеренен паркинг етаж. Всеки отделен имот в комплекса е тип мезонет, с осигурено самостоятелно дворно пространство.  Водещо в разпределението на зелените площи е създаването на интимитет за всеки обитател. 
 
Сграда високо тяло е съставена от осемнадесет броя мезонета като те са разположени по следния начин: девет от тях обхващат първи и втори етаж (кота ±0,00 и кота + 2,80) и останалите девет - трети и тавански етаж (кота +5,60 и кота + 8,40). Квадратурата на всеки един от тях е около 85 кв.м. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредством една стълбищна клетка с асансьор разполовяваща сградния обем на две равностойни части.

Сграда ниско тяло е съставена от шест броя еднакви мезонета с квадратура от около 100 кв.м. Достъпът към тях се осъществява на ниво терен и през сутеренното ниво по вътрешни стълби.

Общите части за обекта са сведени до минимум, като в същото време за всеки имот има осигурени по две паркоместа на ниво сутерен. 

Комплексът е изцяло подчинен на устойчив дизайн за зелена и просторна среда на живот, щадяща възприятията от динамиката на столицата. 

УПИ 1912 м2
ЗП 690 м2
РЗП 2466 м2
РЗП със сутерен 3887 м2© 2020 Archinova All rights reserved!