Победител 2023

Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради

OFF - GRID HOUSE GB

Проектант: "Ей Си Джи" ЕООД, арх. Красимир Георгиев

Информация

Еднофамилната жилищна сграда е изградена в покрайнините на София, с гледка към Витоша. Къщата предлага всички удобства на живота в големия град като същевременно предоставя уединение, простор, чист въздух и 360 градусова панорамна гледка към столицата и планината. 

Концепцията в подхода на проектиране е в унисон с природата и изцяло подчинена на устойчивото строителство. Използвани са естествени възобновяеми материали щадящи околната среда и предоставящи висок комфорт на обитаване.

Конструкцията на сградата е модулна, позволяваща по-голяма прецизност при планирането и изграждането на обекта, а също така намалява отпадъците от строителни материали при строителството. Изчистената проста форма представлява оптимална сградна обвивка отговаряща на критериите за проектиране на пасивна сграда. За захранване на имота с вода и електроенергия са използвани високотехнологични системи, които осигуряват независимост от външни комунални доставчици.

Конструкцията на сградата е съставена от сламени панели, комбинация от дървена конструкция и пресована слама, която сама по себе си е с висок коефициент на топлопреминаване. При проектирането на обекта са елиминирани всички термо мостове, които са в пряк конфликт с използвания конструктивен материал.  В резултат на този дизайн е постигната здравословна вътрешна среда с минимално потребление на енергия за отопление и вентилация.

Водоснабдяването на обекта е осигурено с помощта на сондажен кладенец, който обслужва битовото водоснабдяване. За поливане на зелените площи се използват събрани дъждовни води, както и пречистени отпадни такива, които се събират в резервоар за условно чисти води.

Енергийното снабдяване се осъществява чрез хибридна фотоволтаична централа, монтирана на покрива на сградата, допълнително подкрепяна от синхронизиран дизел генератор.

Като топлинен източник е използвана термопомпа въздух-вода, докато резервният източник е представен от камината с водна риза на първия етаж. Системата за вентилация включва рекуператор, който ефективно пречиства и изхвърля отработения въздух над покрива на сградата.

За интериора и екстериора са използвани отново изцяло естествени материали, като глинена мазилка отвътре и дървена облицовка с метален покрив отвън. В заключение този архитектурен подход създава естетика и топлина на интериора и екстериора на сградата, като предоставя уютна и приятна обстановка, в хармония с природата.© 2020 Archinova All rights reserved!