Жури

Нашето жури оценява творбата, като я разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки  дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание. Разчитаме на доказана безпристрастност и колегиална етика. Опитът ни дотук показва, че самият процес на журиране е не по-малко атрактивен от награждаването, което за нас като организатори и идеолози на конкурса е истинско удволетворение! 

juri_1
plus

Александрина Ненкова

архитект

juri_1
plus

Атанас Динев

архитект

juri_1
plus

Вяра Желязкова

Архитект

juri_1
plus

Георги Николов

Архитект

juri_1
plus

Георги Цикалов

Архитект

juri_1
plus

Ивайло Мишев

архитект

juri_1
plus

Йоши Ямазаки

архитект

juri_1
plus

Милена Крачанова

Архитект

juri_1
plus

Румен Йотов

архитект

juri_1
plus

Тодор Обрешков

Архитект

juri_1
plus

Христо Хаджиганчев

Архитект

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!