Жури

Нашето жури оценява творбата, като я разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки  дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание. Разчитаме на доказана безпристрастност и колегиална етика. Опитът ни дотук показва, че самият процес на журиране е не по-малко атрактивен от награждаването, което за нас като организатори и идеолози на конкурса е истинско удволетворение! 

juri_1
plus

Ангел Захариев

Архитект

juri_1
plus

Божидар Хинков

Архитект

juri_1
plus

Георги Кътов

Архитект

juri_1
plus

Диана Христова

Архитект

juri_1
plus

Егмонт Якимов

Архитект

juri_1
plus

Лило Попов

Архитект

juri_1
plus

Милена Нанова

Архитект

juri_1
plus

Пламен Генов

Архитект

juri_1
plus

Славин Байлов

Архитект

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!