Жури

Нашето жури оценява творбата, като я разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки  дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание. Разчитаме на доказана безпристрастност и колегиална етика. Опитът ни дотук показва, че самият процес на журиране е не по-малко атрактивен от награждаването, което за нас като организатори и идеолози на конкурса е истинско удволетворение! 

juri_1
plus

Бисер Хантов

Архитект

juri_1
plus

Бойко Кадинов

Архитект

juri_1
plus

Борис Борисов

архитект

juri_1
plus

Иво Пантелеев

Архитект

juri_1
plus

Илко Николов

Архитект

juri_1
plus

Мария Стоянова

Архитект

juri_1
plus

Мартин Христов

Архитект

juri_1
plus

Николай Давидков

архитект

juri_1
plus

Петя Танъмова

архитект

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!