Жури

Нашето жури оценява творбата, като я разглежда обективно и независимо от големината на обекта, участниците и инвестицията. Подборът отсява истинските качества на проектите, отчитайки  дълбочината на вложения замисъл. Членовете на журито са активно работещи, авторитетни архитекти с богат професионален опит и признание. Разчитаме на доказана безпристрастност и колегиална етика. Опитът ни дотук показва, че самият процес на журиране е не по-малко атрактивен от награждаването, което за нас като организатори и идеолози на конкурса е истинско удволетворение! 

juri_1
plus

Атанас Панов

Архитект

juri_1
plus

Владимир Михов

Архитект

juri_1
plus

Георги Савов

Архитект

juri_1
plus

Георгий Станишев

Архитект

juri_1
plus

Димитър Паскалев

Архитект

juri_1
plus

Ивайло Петков

Архитект

juri_1
plus

Мария Давчева

Архитект

juri_1
plus

Радомир Серафимов

Архитект

juri_1
plus

Тихомир Казаков

Архитект

Партньори


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР


ЗЛАТНИ СПОНСОРИ


СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ


СПОНСОР СЪБИТИЕ


ПАРТНЬОРИ


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ


ОРГАНИЗАТОРИ

© 2020 Archinova All rights reserved!